اندیشه های سازنده هیچگاه نابود نخواهند شد

اندیشه های سازنده هیچگاه نابود نخواهند شد

همه ما مایل هستیم که سری در سرها داشته باشیم و بعبارت دیگر خودی نشان دهیم . شغل مناسب ، منزل شخصی ، اتومبیل خوب ، حساب پس انداز قابل توجه ، سطح دانش مطلوب و درخور ، همه و همه را آرزو می کنیم و هر کدام از ما نیز برای دستیابی به این خواسته ها ، راه های گوناگونی را همراه با تلاش و کوشش پیموده ایم و بسیاری از ما نیز در حین رسیدن به اهداف ، طرح ها ، روش ها ، عملکردها و دانش های نوینی را خلق کرده اند که سبب پایه گذاری بسیاری از مشاغل جدید شده است و چهره جهان را به ویژه در یک دهه گذشته به طرز شگفتی تغییر داده است .

آنچه از توانمندی های ماشینی ، دستگاه ، ابزاری ، تجهیزاتی و مواد در پیرامون خود مشاهده می کنیم ، نتیجه به عمل درآمدن اندیشه های مردان و زنان بزرگی است که برای بدست آوردن اهداف تئوریزه شده خود کوشیده اند و انرژی که برای تولید و حرکت آن به کار گرفته اند به قدری کارساز بوده است که سبب ماندگاری اندیشه های آنان شده است . به عبارت دیگر اندیشه های سازنده دارای انرژی های عظیمی هستند که همیشه پایدار خواهند ماند و از بین بردن آن ها غیرممکن است .

دائما در اندیشه رشد و توسعه خود باشید و استعدادها و توانمندی های خود را افزایش دهید . مطمئن باشید که عاقبت از وجود شما نیز اندیشه هایی زاییده می شوند که در هستی ماندگار شده و موجبات رشد و توسعه همگانی را فراهم خواهند آورد .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .