با اعتماد به نفس از بحران ها ، فرصت های طلائی بسازید

با اعتماد به نفس از بحران ها ، فرصت های طلائی بسازید

بسیاری از انسان های موفق ، تصمیم های جدی و حیاتی زندگی خود را در نامطلوب ترین شرایط ممکنه گرفته اند ، بخصوص انسان هایی که از شهرت جهانی برخوردار هستند . مثال در این مورد بسیار است ، گاندی ، نلسون ماندلا و نظایر این بزرگان در مسائل سیاسی و فرهنگی ، تعدادی از پایه گذاران کارتل های(شرکت هایی که در موضوعات خاص فعالیت می کنند) نفتی و شرکت های چند ملیتی و اکثر مخترعین و کاشفین و اما کم نیستند کسانی که در جامعه خود و در سطوح مختلف آن ، در شرایط بحرانی با اتکا به اعتماد به نفس و توانمندی های بالقوه ای که خداوند به آن ها عطا نموده است مجبور به تصمیم گیری بوده اند و تصمیمات مهمی گرفته اند . آنان با شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی و بهره گیری از آن ها و همچنین با توکل به پروردگار موفق شده اند در لحظات بسیار نامساعد و نامطلوب ، تصمیم های جدی و کارآمدی را اتخاذ نمایند و با صبر و امیدواری و تلاش و پشتکار آن تصمیمات را به اجرا درآورند و فرصت های طلائی برای خود بسازند .

بحران های زندگی اصولا زمانی پیش خواهند آمد که ما نسبت به میزانی از دانایی ها و توانایی های روزآمد و متناسب با زندگی توفیق آمیز از خود لیاقتی نشان نداده باشیم . به عبارت دیگر زمانی که به طور مستمر در افزایش دانایی ها و به اصطلاح در جهت ارتقاء و بهبودی آن نکوشیده ایم و نیز در تبدیل دانایی ها به توانایی ها به نرخ قابل توجهی که درخور تلاش متناسب و روزآمد باشد نرسیده ایم ، زمینه های تولید بحران را به دست خود فراهم کرده ایم . اما با تکیه بر اعتماد به نفس که نتیجه برخورداری از پیشینه توفیق آمیزی از توانمندی های آدمی است ، می توان از بحران های زندگی نیز فرصت های طلائی برای رشد و توسعه و ارتقاء بوجود آورد . به شرط آنکه بتوانیم دانایی هایی متناسب با خروج از بحران را در خود بوجود آوریم .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .