تردید ، مرز بین پیروزی و شکست

تردید ، مرز بین پیروزی و شکست

یکی از متخصصان و روانپزشکان که در زمینه علوم انسانی پژوهش های مفیدی دارد چنین می گوید :

“در جمع بندی پژوهش هایی که در خصوص عدم موفقیت عملی مراجعه کنندگان به آن رسیده بودم ، به یکی از ابزارهای فرهنگی با بار ارزشی منفی و عبارت دیگر به سازوکاری برخورد کردم که یقین یافتم کلید بسیاری از درب های شکست است . ”

سازوکاری که وی پس از سالیان دراز به آن رسیده بود ، “شک و تردید” بود . این پژوهشگر میزان توانمندی ها و قابلیت ها و ظرفیت های تخریبی این سازوکار را عظیم توصیف می کرد و آنرا مشابه بیماری “خوره” می دانست که قادر است همه بافت های منسجم سازمان یافته یک سیستم پویا را به راحتی نابود کند . وی عقیده داشت که شک مادر همه ی نابسامانی های درونی انسان است و سبب آشفتگی های چیدمان تصاویر ذهنی انسان شده و موجبات شکست را فراهم می آورد . رندی می گفت : “اگر بخواهید دشمنی را شکست بدهید ، در مورد اختلاف فی مابین ، بهترین روش آن است که وی را در شک و تردیدی عمیق نسبت به موضوعات اختلاف فرو ببرید ، تا با بهم ریختن ساختار تصاویر ذهنی اش شکستش دهید .” . درست مثل اینکه در جنگ اگر دشمن را زخمی کنید بهتر از آن است که وی را هلاک نمایید . انصافا کارشناسان راست می گویند . شک و تردید ویروس نابودکننده ی سازوکارهای ارزشمند تصاویر ذهنی و از بین برنده ی چینش های معماری ذهنی انسان است و در نهایت موجات شکست عملی انسان را فراهم می آورد .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .