توقعات مردان از زنان

توقعات مردان از زنان

در این به بخش به بیان توقعات مردان از همسران خود و بررسی اجمالی این توقعات می پردازیم . مردان مصداق های احترام را از ناحیه همسرشان چنین ذکر کرده اند .

 1. عدم استفاده از ترفندهای زنانگی جهت تحمیل عقیده خود به شوهر .
 2. حفظ صداقت و متانت در برخورد با شوهر .
 3. موافق بودن با تفکرات منطقی .
 4. تحمل و گذشت .
 5. درنظر گرفتن موقعیت شغلی شوهر .
 6. داشتن توقع و انتظاراتی متناسب با امکانات و موقعیت مرد .
 7. قبول اشتباهات .
 8. حفظ پوشش .
 9. عدم تبعیض بین خانواده خود و خانواده شوهر .
 10. درک مشکلات جامعه و سازش با آن ها .
 11. رعایت در برخوردهای اجتماعی .
 12. تقدیر و تشکر زن از مرد در قبال کارهایی که انجام می دهد .
 13. درخواست انجام کار با جملاتی نظیر اگر می توانی ، اگر وقت داری .
 14. خوشرو بودن و استقبال از شوهر با روی باز .
 15. ابراز صحبت های خویش بدون قید .
 16. به رخ نکشیدن موقعیت های اجتماعی و خانوادگی همسرش و دوستان او از جانب وی .
 17. احترام گذاشتن به پدر و مادر شوهر .
 18. معنی دادن به زندگی و برخوردمنطقی با شوهر .
 19. ایجاد تفاهم و دلگرمی در زندگی .
 20. نزد فرزندان از مرد به خوبی یاد کند و به او احترام بگذارد .
 21. نزد والدین و اقوام خویش به جر و بحث با شوهر نپردازد .
 22. از پرداختن به برخی از کارها بدون اجازه شوهر خودداری کند .
 23. به هنگام بیرون رفتن شوهر تا حد امکان او را بدرقه کند .
 24. احساس مسئولیت داشتن در خصوص تمیز نگاه داشتن منزل .
 25. در صورت توانمندی و علاقه به فعالیت های اقتصادی بپردازد .
 26. عواطف و احساسات مرد را درک کند .
 27. با افکار دیگران و مطابق نظرات و سلیقه های آنان تصمیم نگیرد .
 28. رازدار باشد و اسرار خانواده را حفظ کند .
 29. بلند صحبت نکند ، جیغ نکشد و لجبازی نکند .
 30. قناعت، پیشه کند و تا حد امکان با داشته های مادی زندگی سازگاری پیدا کند .

در پایان این قسمت بهتر است عبارت “مازلو” را ذکر کنیم که می گوید ؛ “ارضای نیاز به عزت نفس یا احترام به دیگران به احساساتی از قبیل اعتماد به نفس ، قدرت ، لیاقت ، مثمر ثمر بودن و مفید بودن منتهی می گردد” . به عبارت دیگر احترام به خود در فرد از احترام دیگران به وی سرچشمه می گیرد و قبل از اینکه وابسته به موقعیت خارجی فرد یا شهرت او باشد یه حرمتی که دیگران به او می دهند وابسته است . بنابراین جهت رشد احترام به خود در همسرتان ، شایسته است او را از احترام خود بهره مند سازید .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .