تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت پنجم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت پنجم)

استفاده از سیستم شخصیت خوانی :
سیستم شخصیت خوانی بر حول سه رکن شکل می گیرد . ترجیحات شخصی ، مشرب و انگاره برون ریزی یا درون ریزی احساس . این سه رکن مهم ترین سر نخ هایی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید . به خاطر داشته باشید که همیشه مهم است که هدف نهایی را ، در رسیدن به احاطه بر سیستم شخصیت خوانی سریع در نظر داشته باشید . هدف این است که بتوانید با هر کس که تماس برقرار می کنید ، ارتباط بهتر و راحتر ی ایجاد کنید . بسیار مفید است که بتوانید تیپ چهار حرفی اشخاص را شناسایی کنید . اما به دلایل مختلف و از آن جمله فرصت ناکافی برای مشاهده کردن دیگران ، وجود برخی از نابهنجاریهای روانی یا یک موقعیت گمراه کننده ، این کار همیشه ممکن نیست . در برخی از موارد می توانید تنها مشرب اشخاص را شناسایی کنید و یا ممکن است یکی ، دو ترجیح او را متوجه شوید ، در بسیاری موارد همین اندازه هم کافی است و می توانید به مقصود خود برسید . ممکن است در مورد یک شخص ابتدا به مشرب ، بعد به ترجیح خاص و سوم به انگاره برون ریزی با درون ریزی احساسی توجه کنید و یا برعکس . لازم بذکر است ، استفاده از سه رکن ترتیب بندی خاصی لازم ندارد . به سه نکته زیر توجه کنید .

  1. همیشه با موردی که از آن اطمینان دارید شروع کنید(به موردی که از همه بارزتر است توجه کنید و بعد آنهایی را که شک دارید حذف کنید) .
  2. در داوری کردن عجله نکنید . همیشه ممکن است با جمع آوری اطلاعات جدید نظر شما تغییر کند .
  3. به انحرافات خود توجه داشت باشید(در ارتباط با گونه ها و تیپ های شخصیتی ممکن است با توجه به برداشتهای خود ادراک کنیم و لذا دُچار اشتباه شویم) .

چگونه با انواع تیپ های شخصیتی ارتباط برقرار کنیم ؟
همه ی ما شنیده ایم که با دیگران طوری رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند . برای ارتباط موثر بهتر است این عبارت را به این شکل تغییر دهیم ، با دیگران طوری رفتار کن که دوست دارند با آنها رفتار شود . باید از رفتار خود خواهانه دست بکشیم و برای برقراری ارتباط از روش دوستانه تری استفاده کنیم .
راحتی و ارتباط : هر چه اشخاص به ما شباهت بیشتری داشت باشند ما با آنها راحت تر هستیم . دوست داریم دیگران شبیه ما باشند زیرا اینگونه آنها را بهتر درک می کنیم و کمتر از ناحیه آنها تهدید می شویم . ارتباط میان دو شخص با تیپ واحد ، بسیار ساده است اما وقتی شخص مقابل تیپ مخالف باشد چه اتفاقی می افتد ؟ اگر چه معمول است که می گویند تفاوت چیز خوبی است ، اما ما انسان ها در حقیقت ، اغلب تیپ های متفاوت از خود را منفی می بینیم .

به سه روش می توانید با اشخاص هر تیپ ، که شخصیتشان با شما متفاوت است تماس موثر برقرار سازید .

  1. به انگیزه ها ، ارزشها ، نقاط قوت و ضعف دیگران توجه کنید . مشرب افراد به شما می گوید که آنها چه ارزشی را پی می گیرند . عملکرد راهنما و اصلی آنها کدام است بیشترین قدرتمندیشان در چیست ؟ عملکرد کمترینشان کدام است که این معمولاً بیشترین نقطه ضعف آنها را نشان می دهد ؟
  2. به شیوه ارتباطی مورد علاقه آنها توجه کنید . مسلماً این قضیه ی رابطه ی فراوانی با ترجیحات تیپی فرد دارد .
  3. از روش پل زدن برای دستیابی به زمینه های مشترک استفاده کنید .

به طور مثال ISTJ و ESTJ :
هر چه ترجیحات مشترک باشد فرایند ارتباط ساده تر می شود . پل های ارتباطی بیشتری میان این دو تیپ وجود دارد . در عمل این دو تیپ معمولاً به خوبی با هم ارتباط برقرار می کنند . زیرا جهان را یک جور می بینند و براساس معیارهای واحدتصمیم می گیرند .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی . معرفی تالارها ، باغ تالارها ، هتل تالارها ، باغسراها و سالن های همایش مشهد .