تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت ششم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت ششم)

اشخاص معمولاً به یک یا دو طریق ادراک می کنند و بعبارتی دیگر اطلاعات لازم را به دست می آورند . از طریق حس یا از طریق شمی ، حسی ها به واقعیت ها و چیزهای خاص توجه دارند . شمی ها به امکانات و احتمالات و کاربردها می اندیشند . مردم به دو طریق قضاوت و داوری می کنند یا تصمیم می گیرند با فکری بودن از تحلیل های منطقی و یا غیر شخصی استفاده می کنند و یا با احساسی بودن به ارزشهای شخصی خود متکی هستند . مفید است فرایند داوری کردن را یک بازده در نظر بگیریم . در تلاش برای شناسایی تیپ اشخاص بسیار مفید است چراکه می توان به رفتارشان نگاه کرد . وقتی اشخاص احساساتشان را به دیگران بروز می دهند اصطلاحاً به آنها احساسی برون گرا می گویند . اما اشخاصی که احساسات خود را در درونشان حفظ می کنند احساسی درون گرا نامیده می شوند .

احساسی برون گرا : احساسی های برون گرا به هشت دسته تقسیم می شوند که چهار دسته به طور طبیعی احساسی و چهار دسته هم فکری هستند . چهار تیپ احساسی که احساساتشان را برون ریزی می کنند عبارتند از :

ENFJ ، INFJ ، ESFJ ، ISFJ
این چهار تیپ در دو حرف آخر خود یعنی FJ با هم شریک هستند .

چهار تیپ فکری که احساساتشان را برون ریزی می کنند عبارتند از :

ENTP ، INTP ، ESTP ، ISTP
این چهار تیپ هم در دو حرف آخر TP با هم شریکند .

این دو گروه مشابه هم نیستند اما می تواند مشابه هم به نظر برسند و به همین دلیل لازم است که بتوانیم احساسی های حقیقی را از فکری هایی که صرفاً شبیه احساسی ها هستند ، از یکدیگر تمیز دهیم .
سر نخ های کلی برای شناسایی احساسی برون گرا : معمولاً کسانی که احساسات خود را نشان می دهند FJها و TPها .
1. تلاش می کنند تا با دیگران در تماس باشند(احساسات دیگران را به راحتی می خوانند و می دانند دیگران چه می خواهند و انگیزه دارند که خواسته آنها را برآورده سازند) .
2. سعی می کنند دیگران را راضی کنند و مورد تأیید و تصدیق آنها قرار گیرند(بخصوص FJها)
3. دارای جذبه و کشش هستند خصوصاض در صحبت و متقاعد کردن(بخصوص FJها)
4. به لحاظ جسمانی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند . یعنی هنگام صحبت با دیگران از ابزار چهره استفاد می کنند(تبسم ، خندیدن ، چشمک زدن و اخم کردن) . با دیگران رابطه فیزیکی برقرار می کنند و به هنگام صحبت نزدیک می شوند در آغوش می کشند و نوازش می کنند . از عباراتی نظیر حتماً خسته شدی یا بله احساساتت را درک می کنم استفاده می کنند .
5. دیگران را سرزنش و یا تحسین می کنند .
6. سعی می کنند ظاهری آراسته داشته باشند .
سر نخ های احساسی های داوری کننده FJها :
1. با توجه به ارزشهای شخصی خود تصمیم می گیرند .
2. معمولاً با احساسات خود و دیگران راحت هستند(درباره اش حرف می زنند و با دیگران در میان می گذرانند) .
3. علاقه مند به کمک به دیگران هستند .
4. با استفاده از زبان ، ارزشهای خود را بروز می دهند و از کلماتی مثل عالی است ، زیباست و برجسته است استفاده می کنند . نقطه نظرهای قدرتمند دارند و آنها را ابزار می کنند .
5. با ابزارهای چهره تصدیق و تایید خود را بیان می کنند .
معمولاً کسانی که احساسات خود را هدفمند و متفکرانه نشان می دهندTPها :
1. براساس تحلیل های غیر شخصی و با توجه به اینکه دیگران چگونه تحت تأثیر قرار می گیرند تصمیم می گیرند .
2. از جنبه های احساسی خود برای برقراری ارتباط با دیگران و دستیابی به اهداف خود استفاده می کند .
3. می توانند به جنبه های مختلف یک موضوع توجه کنند و درباره جنبه مثبت و منفی آن بحث و مشاجره کنند .
4. می توانند کاملا نمایشی باشند یعنی از رفتاری به رفتار دیگر بروند .
5. عمل گرا هستند ( به راحتی تغییر موضع می دهند خود را محدود به مواضع اخلاقی یا مبتنی بر ارزش نمی کنند و از موضع خود به راحتی عقب نشینی می کنند) .
6. زیاد جدی نیستند راحت و سبک برخورد می کنند .

احساسی درون گرا : چهار تیپ احساسی که احساسات خود را درون ریزی می کنند عبارتند از :

ENFP ، INFP، ESFP، ISFP
همه FP ها احساسات خود را درون ریزی می کنند .

چهار تیپ فکری که احساسات خود را درون ریزی می کنند عبارتند از :

ENTJ ، INTJ ، ESTJ ، ISTJ
همه TJ ها نیز احساسات را درون ریزی می کنند .

کسانی که احساس را درون ریزی می کنند فکر را برون ریزی می نمایند . زیرا افراد یک عملکرد واحد را هم درون ریز و هم برون ریز نمی کنند .
سر نخ های شناسایی احساسی درون گرا :
1. می توانند با حالتی غیر شخصی و فاقد مهر و محبت به نظر برسند .
2. به راضی و خشنود کردن خودشان بیشتر از دیگران بها می دهند .
3. به لحاظ جسمانی یا عاطفی ابراز گر نیستند ، مگر با کسی که دوستی نزدیک دارند(بخصوص در مورد TJها) .
4. در بحث مسایل عاطفی و احساسی چهره مات و بی تفاوتی دارند (بخصوص FPها) .
5. FP ها و TJ ها اغلب چشمانی غم زده دارند .
سر نخ های ویژه برای شناسایی ملاحظه گرهای احساسی FPها :
1. چهره آرامی دارند . همکاری را به رقابت ترجیح می دهند و لحن راحتی دارند .
2. احساسات عمیق دارند . اما احساسات خود را بروز نمی دهند .
3. به شدت حساس هستند . در حالی که رفتاری دوستانه دارند ممکن است به راحتی روحیه آن ها تغییر کند .
4. وقتی به مشکلی بر می خورند خود را سرزنش می کنند .
5. در برخورد با مسایل روزمره ، ساده و انعطاف پذیرند اما در مورد مسایل جدی سمج و لجوج هستند .
6. ارزشهای خود را با عمل نه با حرف انتقال می دهند .
7. به سر و وضع خود توجه چندانی ندارند .
8. محجوب هستند . اگر تعریف و تمجید از آنها شود خجالت زده می شوند .
سر نخ های ویژه برای شناسایی داوری کنندگان فکری TJ ها :
1. گرچه TJها احساسات را درون ریزی می کنند با FP ها تفاوت قابل ملاحظه ای دارند علتش این است بدلیل فکری بودن تصمیمات خود را براساس منطق غیر شخصی می گیرند . به عنوان داوری کننده دنبال توجه دقیق و ساختار هستند این ترکیب آنها را در شمار سخت گیر ترین افراد در همه تیپ ها قرار می دهد .
2. دوست دارند به سراغ اصل مطلب بروند ، وقتشان را تلف نکنند و پای بند به تعارفات اجتماعی نیستند ، از حرفهایی بی مورد خودداری می کنند .
3. نقطه نظر خود را بیان می کنند و در بیان آن صادق هستند و صراحت دارند .
4. احساسات کمی از خود نشان می دهند و احساسات روی تصمیم گیری آنها تاثیری ندارد .
5. به لحاظ فیزیکی ابراز گر نیستند و به ندرت آشنایان خود را لمس می کنند . در مورد ISTJها و INTJ ها صدق می کند .
6. ظاهر رسمی تر دارند و به شکل سنتی و متعارف لباس می پوشند .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد و تالار عروسی در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .