جاذبه عشقی ، جاذبه جنسی عشقی

جاذبه عشقی ، جاذبه جنسی عشقی

عشق صرفاً دوست داشتن شدید نیست ؛ اغلب ، آدم هایی را می شناسیم که خیلی دوستشان داریم ولی عاشقشان نیستیم و گاه نیز به کسانی برخورده ایم که در وجودمان نسبت به آن ها جاذبه ای شور انگیز احساس کرده ایم ولی چندان دوستشان نداشته ایم . در تفکیک این دو مضمون از یکدیگر ، مفاهیمی مانند دوست داشتنی بودن ، محترم بودن ، قابل قبول بودن ، پخته بودن و دارای قضاوتی صحیح بودن پیرامون دوست داشتن و مفاهیمی چون احساس دل بستگی ، احساس مراقبت و احساس اعتماد در مورد عشق به کار می رود .
عشق و ازدواج :
عشق مفهومی قدیمی است ولی اعتقاد به لزوم آن برای ازدواج اعتقادی متأخر است و به هیچ وجه جهانی نیست . در برخی فرهنگ های غیر غربی هنوز هم ازدواج رابطه ای قراردادی یا مالی تلقی می شود که هیچ ارتباطی با عشق ندارد . انواع مختلفی از عشق عبارتند از ، عشق شورانگیز و عشق هم نشینانه .

  1. عشق شورانگیز : بنا به تعریف حالت روحی عمیقی است که در آن حساسیت و احساسات جنسی ، اضطراب و آرامش ، نوع دوستی و حسد به صورت مجموعه ای از احساسات بوجود می آید . عشق شور انگیز احساسی است مرکب از برانگیختگی جسمی و تصور اینکه محبوب این برانگیختگی را در فرد بوجود آورده است .
  2. عشق هم نشینانه : بنا به تعریف محبتی است ، به افرادی که احساس می کنیم زندگیمان ، عمیقاً با زندگی آن ها درآمیخته است . مشخصه های عشق هم نشینانه عبارتند از ، اعتماد ، مراقبت ، سعه ی صدر در برابر معایب و ویژگی های منحصر به فرد همنشین و به لحاظ هیجانی ، داشتن روحیه ای گرم و محبت آمیز به جای شور عمیق . به مرور زمان که رابطه ادامه پیدا می کند ، وابستگی متقابلی میان طرفین پیدا می شود و امکان شکل گیری هیجانی عمیق میان آن ها عملاً بیشتر می شود . شاهد این پدیده آن است که وقتی زوج های قدیمی موقتاً از یکدیگر جدا می شوند ، عمیقاً احساس تنهایی می کنند و برای هم دل تنگ شده و یا زمانی که یکی از آن دو از دست می رود دیگری روحیه اش خراب می شود . اما زوج های همنشین به مرور زمان چنان عادات روزمره ی هماهنگ و سازگاری با یکدیگر پیدا می کنند که در عمل هیجان های شدید میان آن ها معمولاً به شکل متناقض گونه ای اندک خواهد بود .

بسیاری از مردان و زنان جوان معتقدند که تعی شدن ازدواج از عشق دلیل کافی برای خاتمه دادن به ازدواج است . جوانانی که عشق را صرفاً با مؤلفه ی شورانگیز آن برابر می دانند ، احتمالاً از فقدان آن ناراحت خواهند شد ؛ ولی اکثر زوج های موفق بر عناصر هم نشینانه ی رابطه ی خود تأکید می کنند و لازم بذکر است ، احساسات شدیدی که در مشخصه ی عشق شورانگیز است بعید است در طول زمان دوام یابد . یک مقایسه بین زوج های معتقد به عشق شورانگیز و عشق هم نشینانه نشان می دهد ابراز اولیه ی عشق و علاقه ی جنسی در زوج هایی که معتقد به عشق شورانگیزند بیشتر می باشد اما میزان آن در هر دو گروه به تدریج کاهش میابد ، بطوری که پس از گذشت 10 سال هیچ تفاوتی میان دو گروه دیده نمی شود ، با این حال زوج هایی که ازدواجشان با عشق هم نشینانه ی عمیقی تکامل یافته رضایت کامل دارند ؛ عشقی که مشخصه هایش وجود ارتباط و گفتگو میان طرفین ، تقسیم برابر کارها و تقسیم عادلانه ی قدرت تصمیم گیری می باشد .
منطق اخلاقی این پدیده آن است که عشق شور انگیز ممکن است در ابتدا برای طرفین بسیار هیجان انگیز باشد ، اما عوامل دراز مدتی که یک رابطه ی دیرپای خوب را شکل می دهند چندان مهیج نیستند . ایجاد چنین رابطه ای بی شک مستلزم تلاش بیشتر است و بیش از آن که به شور و هیجان نیاز داشته باشد به عدالت بستگی دارد . در واقع شاید نوعی تناقض ذاتی میان عشق شور انگیز و عشق هم نشینانه در کار باشد ؛ عشق شورانگیز تجربه هیجانی پرشور و حرارتی است ؛ شور و شادی زیاد ، وقتی معشوق به عشق فرد پاسخ میدهد و از سمتی دیگر رنج و ناراحتی فراوان ، وقتی برای او اهمیتی قائل نیست . عشق عاطفی یا هم نشینانه ، شکل متداولتر و آشناتر عشق است . عشقی است که با علاقه و عاطفه به کسانی که در زندگی عمیقاً با آنها درگیر هستیم احساس میکنیم . اما در مقابلِ طبیعتِ معمولاً گذرای عشق شورانگیز ، عشق هم نشینانه یا عاطفی نشان دهنده ی روابط طولانی مدت است و مرحله پیشرفتهتری از رابطه عاشقانه تلقی میشود .
نظریه سه بعدی عشق(مثلث عشق) :
از زمان طرح افتراق میان دو نوع عشق شورانگیز و هم نشینانه ، دسته بندی های مشابه ولی تمایز یافته ای مطرح شده است . طبق یکی از این دسته بندی ها ، عشق دارای 3 مؤلفه است ، صمیمیت ، شور و تعهد . صمیمیت مؤلفه ای است هیجانی و عبارت است از داشتن احساسات نزدیک و مشترک . شور مؤلفه ای انگیزشی است که هردو عنصر جاذبه ی جنسی و احساس دل انگیز عاشق شدن را در بر می گیرد . تعهد مؤلفه ای شناختی است که نیّت فرد را برای حفظ و دوام رابطه نشان می دهد . انواع عشق از میزان قدرت هر یک از این مؤلفه ها ناشی می شود . در مرکز این مثلث ، عشق کامل را می یابیم که ترکیبی متعادل از هر سه مؤلفه عشق است . ترکیب های مختلف این سه مؤلفه به 8 نوع رابطه می انجامد که نام می بریم . عشق شور انگیز طبق این طرح واره بر دو نوع است : عشق بولهوسانه و عشق دل انگیــز . مشخصه ی مشترک این دو شور فراوان و تعهد اندک است . اما تفاوت این دو در میزان صمیمیت است که در عشق بولهوسانه اندک و در عشق دل انگیز فراوان است . مشخصه ی عشق هم نشینانه هم صمیمیت و تعهد فراوان و در مقابل شور اندک است .

ترکیب های مختلف سه مؤلفه عشق

ردیفنوع رابطهصمیمیتشورتعهد
1فقدان عشق (Non Love)کمکمکم
2دوستی (Liking)زیادکمکم
3عشق بولهوسانه (Infatuated Love)کمزیادکم
4عشق دل انگیز (Romantic Love)زیادزیادکم
5عشق بی روح (Empty Love)کمکمزیاد
6عشق هم نشینانه (Companionate Love)زیادکمزیاد
7عشق ناصمیمانه (Fatuous Love)کمزیادزیاد
8عشق تمام عیار (Comsummate Love)زیادزیادزیاد

عشق پرشور(دل انگیز) :
این عشق به معنی واقعی کلمه ، عشق به زیبایی است . جنبه ی شهوانی این عشق بسیار شدید است و معمولاً این گونه عاشقان ، یکدیگر را بر اساس شواهد انتخاب می کنند . این گروه بیش از هر گروه دیگری در اولین نگاه عاشق یکدیگر می شوند . جذابیت ظاهری ، رابطه جنسی ، رابطه عاطفی رضایت بخش دوطرفه و درک متقابل ، از مشخصات آنهاست . دیگران این گونه عاشقان را غیر واقع گرا یا محصور در تصورات و خیالات خود می دانند . فایده این گونه عشق ها جذابیت آن است . فرد عاشق لذت زیادی از آن خواهد برد . زیان آن نیز در اجتناب ناپذیر بودن کاهش جذابیت طرفین برای هم و خطر زندگی در دنیایی رؤیایی است . در شدیدترین نوع ، این گونه عشق ها نوعی حماقت(سادگی) تلقی می شود .
عشق نمایشی(بولهوسانه) :
اینگونه عشق ها از سوی فرد ، نوعی بازی تلقی می شود . چنین افرادی اغلب به کمیت روابط بیشتر از کیفیت آن اهمیت می دهند و می خواهند از روابط تا حد ممکن لذت ببرند . آن ها ازدواج را نوعی دام می دانند ، به احتمال بیشتر به دیگر سبک های عشق ، به معشوق خود خیانت می کنند و خیلی زود ، پس از به هم زدن رابطه بهبود می یابند . فایده ی این گونه عشق ها لذت جنسی زیاد و زیان آن احتمال بسیار بالای خیانت است البته در حالت افراطی .
عشق دوستانه(هم نشینانه) :
کسانی که در چنین عشقی درگیر می شوند ، اغلب پیش از آن با هم دوست هستند . این عشق به تدریج و پس از دوستی حاصل می شود ، یعنی فرایند آرام و منطقی ای که بر اساس مجاورت ، مشابهت در رفتار ، جذابیت ظاهری ، حسن خلق و غیره دو نفر را به هم علاقه مند می کند . ممکن است دوستی شان حتی پس از به هم خوردن رابطه ادامه پیدا کند . آنها گاهی نمی توانند مشخص سازند که چه زمانی دوستی شان به عشق تبدیل شده است . این افراد اهمیت بسیاری زیادی برای تعهد قائل هستند و انگیزه اصلیشان برای خیانت نکردن ، حفظ اعتماد است . در این سبک عشق ، ارتباط جنسی اهمیت کمتری دارد . مزیت این نوع عشق سطح بالای صمیمیت بین دو فرد است و مسئله ای که پدید می آید کمبود شهوت و لذت جنسی است .
عشق منطقی(عشق بی روح) :
عاشقان منطقی عمل گرا و کاربردی نگاه می کنند . آنها تفکری منطقی و واقع گرایانه در مورد انتظارات خود از معشوق دارند و آن ها را از طریق مقایسه با دیگران انتخاب می کنند . آنها به دنبال یافتن ارزشی در معشوق خود هستند و می خواهند با وی به هدف مشترکی دست یابند که معمولاً در ارتباطی که منجر به زندگی مشترک می شود کاربرد فراوان دارد . آنها به خاطر پیامدهای منفی از خیانت پرهیز می کنند و به دقت سود و زیان رابطه را محاسبه می کنند . مزیت این نوع عشق عملی و واقع گرایانه بودن آن است و اشکال آن در نبود وجود هیجان است .
عشق دیوانه وار(عشق نا صمیمانه) :
چنین عاشق هایی اغلب عزت نفس پایینی دارند و اهمیت بسیاری برای رابطه قائل هستند . آن ها معشوق خود را با صفات ملکی و تفصیلی خطاب می کنند و احساس می کنند به معشوق خود نیاز دارند . عشق برای آن ها وسیله ی نجات و یا اثبات ارزش خود است . چنین عاشق هایی اگر بیم آشکار شدن باشد ، از خیانت پرهیز می کنند . اغلب مضطرب و نا ایمن هستند و ممکن است به طور افراطی حسود باشند . عاشقان وابسته وسواسی ، به خوبی به درمان پاسخ می دهند و اغلب از این سبک رهایی می یابند . فایده عشق دیوانه وار ، شدت آن و سختی کشیدن و اشکال آن حسادت ، وسواس و سیری ناپذیری است . در حالت های افراطی به نوعی اعتیاد یا وابستگی متقابل منجر می شود .
عشق ایثارگرانه(عشق تمام عیار) :
قربانی و فداکردن تمام عیار خود است . این گونه عاشقان اغلب افرادی با گرایش های معنوی یا مذهبی هستند . آن ها به معشوق خود به چشم قدیس نگاه می کنند و آرزومند خدمتگزاری به وی هستند . آن ها به معشوق خود وفادار می مانند ، مبادا برای وی درد و رنجی به وجود آورند و پس از به هم زدن رابطه نیز صبورانه منتظرش می مانند . این نوع عشق نامشروط فرض می شود ، یعنی هیچ شرطی برای خدمت یا عشق ورزی به معشوق در میان نیست . مزیت این نوع عشق سخاوتمندی و گشاده دستی در آن است و اشکال آن اینجاست که در معشوق احساس گناه یا عدم شایستگی ایجاد می کند . در فرم انحرافی آن عشق ایثارگرانه می تواند به نوعی شهادت(قربانی شدن برای معشوق) بینجامد . عاشقان ایثارگر سرانجام ممکن است به این نتیجه برسند که از آن ها سوء استفاده شده است .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد و تالار عروسی در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .