راه خوشبختی

راه خوشبختی

در پایان هیچ چیز مقدس تر از عزت نفس خودتان نیست . (امرسون)

راه رسیدن به خویشتن واقعی خودتان با عزت نفس شروع می شود ؛ به عبارت دیگر نخستین جاده تحقق شناخت خویشتن ؛ عزت نفس است . زندگی با عزت نفس به این معناست ، همانی شوید که به راستی هستید . عقاید ، ارزش ها ، باورها و تعهداتی که در واقع واقعیات وجودی و درونی شما هستند همگی به نوعی در نحوه زندگی شما منعکس می شوند . هرچه زندگی تان بیش تر بر آنچه به راستی هستید منطبق شود ، صلح و آرامش بیشتری را برای خودتان به ارمغان آورده اید . زندگی با عزت نفس به این معناست که ؛

  • به آنچه کمتر از استحاق واقعی شماست راضی نشوید .
  • نیازها و خواسته های خودتان را از دیگران مطالبه کنید .
  • حقیقت را بیان کنید حتی اگر درگیری و تنش و برخورد برایتان ایجاد کند .
  • به گونه ای کار کنید که با ارزش های شخصی شما همخوانی داشته باشد .
  • انتخاب هایتان براساس باورهای خودتان باشد ، نه باورهای دیگران .

زندگی بدون عزت نفس شخصی مستلزم صرف انرژی زیادی است و به لحاظ روحی ، احساسی و عقلانی بسیار خسته کننده است . زیرا خویشتن واقعی شما و هویت تان با رفتار خارجی شما منطبق نیستند . تصور کنید پاهایتان در قایق های جداگانه ای قرار دارد و بر روی یک رودخانه ایستاده اید . یکی از قایق ها نماینده ارزش ها و باورهای خودتان است و قایق دیگر نماینده رفتارهای شماست . شما به طرف پایین رودخانه سرازیر می شوید . مادامی که این دو قایق در کنار یکدیگر حرکت می کنند مشکلی به وجود نمی آید . اما هنگامی که یکی از قایق ها از دیگری دور می شود کنترل و هدایت هر دو قایق در مسیری واحد مشکل می شود . هرچه این دو قایق از هم بیشتر دور شوند ، سخت تر می توانید پاهایتان را در آن ها نگه دارید . در یک نقطه فاصله شان به اندازه ای زیاد خواهد شد که سقوط شما در آب حتمی است .

هرچه رفتار شما از عقاید و باورهایتان فاصله بگیرد مشکل تر خواهید توانست خوشحال باشید و تنش و اضطراب بیرونی بیشتری را احساس خواهید کرد و به لحاظ روحی و عاطفی نیز تنش زیادی خواهید داشت و اجتناب ناپذیر است که سیستم شما در یک نقطه از هم فرو نپاشد و مضمحل نشود ؛ این فروپاشی می تواند به شکل بیماری های جسمانی و مشکلات و تنش های احساسی و عاطفی بروز نماید . لذا راه رسیدن به خوشبختی عزت نفس است و عزت نفس تحقق نمی یابد مگر با شناخت خویشتن .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .