رفتارهای دیوانه کننده مردان

رفتارهای دیوانه کننده مردان
 • رفتارهایی از مردان که برای زنان دیوانه کننده بوده و آن ها را بسیار ناراحت می کند .
 1. وقتی زن نگران و ناراحت است ، مرد دست به نصیحت ، پند و سخنرانی می زند . زن به هیچ یک از این ها احتیاجی ندارد . دوای درد او نثار عشق و محبت و اندکی درک است .
 2. وقتی زن خواستار تسلی و آسایش است ، مرد از او دوری می گزیند .
 3. مرد ناراحتی زن را واکنشی افراطی می داند و نیاز زن به حمایت شدن را نادیده می گیرد .
 4. مرد از اینکه زن ناراحت است به خشم می آید و زن را ناراحت تر و حتی خشمگین می کند .
 5. مرد زن را سرزنش می کند و به خاطر درخواست آرامش خاطر او را ضعیف ، محتاج و وابسته می خواند .
 6. مرد احساسات زن را بی اهمیت و بی ارزش می داند .
 7. مرد به جای مهر و محبت دست به تحلیل منطقی شرایط می زند .
 • چرایی و چگونگی آرامش ندادن مردان احساسات بدی در زنان بر می انگیزد .
 1. وقتی زن به امید گرفتن آرامش خاطر به طرف مرد می رود و با سردی مرد روبه رو می شود ، احساس تنهایی و طردشدگی می کند . او می پندارد مرد او را دوست ندارد .
 2. وقتی مرد به زن آرامش خیال نمی دهد ، زن احساس ترس و ناامنی می کند .
 3. وقتی زن هیچ آرامشی از شوهر دریافت نمی کند، پرتوقع و غرغرو جلوه می کند .
 4. وقتی مرد نیازهای زن را درک نمی کند ، زن عصبی و زود رنج می شود .
 5. وقتی زن در کنار مرد به احساس امنیت نمی رسد ، افسرده می گردد .
 • آنچه زنان می خواهند که مردان بدانند .
 1. مردان درخواست آرامش زنان را با در خواست مشاوره و نهایت سرزنش و انتقاد اشتباه می گیرند .
 2. وقتی زن در طلب آرام خاطر به سوی مرد می رود ولی با سردی ، بی تفاوتی و خشم مرد مواجه می شود ، احساس می کند از ارزش ، احترام ، عشق و حمایت شوهر محروم است .
 3. اگر به زن آرامش خاطر ندهید ، ترس و احساس ناامنی او افزایش می یابد و در نتیجه احتیاج بیشتری به آرامش پیدا می کند .
 • لذا برای عزیز بودن کافیست ؛
 1. به خود بگویید مجبور به نجات زن یا حل مشکلات او نیستید . زن فقط می خواهد حمایت و همراهی شما را احساس کند . او را در آغوش بگیرید و مهربان باشید . او را از حمایت و همراهی خودمطمئن سازید . اگر برای حل مشکل او راه حلی به نظرتان رسیده ، بپرسید آیا خواستار شنیدن آن است یا نه . گاهی زن از پیشنهاد راه حل استقبال می کند و گاهی ترجیح می دهد از منطق برای حل مشکل خود یاری بگیرد . او به گوش شنوا و حمایت شما نیازمند است .
 2. وقتی زن از رفتار شما می رنجد و یا می گوید به آرامش خاطر شما نیاز دارد ، غرور خود را کنار بگذارید و او را یاری دهید . او می خواهد با شما ارتباط یابد و آرامش خیال بگیرد . او نمی خواهد اشتباهات یا کاستی های شما را مورد انتقاد و سرزنش قرار دهد .
 3. به یاد داشته باشید زن وقتی خواستار حمایت روحی عاطفی است ، به عشق شما احتیاج دارد ، نه ارائه راه حل . عشق شما می تواند ناراحتی او را از بین ببرد . نثار عشق موثرتر از تمام راه حل ها یا پیشنهادات دنیاست .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .