شعری از استاد شهریار

شعری از استاد شهریار

رسول گفت ، که آیین من بُوَد تَزویج *** کسی که مُنکِر آیین من شد ، از من نیست

از این رسوم که مرسومِ دین اسلام است *** خداپَسَندتر از رَسمِ زَن گِرِفتَن نیست

تو نصف خانه ی ایمان ، به زن کُنی محصور *** حصار نیم دِگَر کُن ، که بیم دُشمن نیست

به دوزخ ، اکثَرِ اهلِ عذاب ، عزّابند *** جهنمی بَتَر از جانِ مردِ بی زن نیست

بِدوز چشم و به ناموس دیگرانَش مَدوز *** که چشم هَرزِه مَرَض ، جز چراغ رَهزَن نیست

به خانه ای که نه در وی زن است ، زندان است *** چه دخمه ای که صَدَش رِخنه هست و روزن نیست

چِراغ خانه ی مرد خدا ، زن و بچه است *** تو را که نیست زن و بچه ، خانه روشن نیست

برو که خانه به رُخسارِ زَن بیارایی *** چنان زنی که خود آرای بام و برزن نیست

به خانه داری خود هرگز انتخاب مکن *** زنی که خانه نگهدار و پاکدامن نیست

ولی شرایط پیوندها سبکتر به *** که ساقه ریشه کن و میوه شاخه بشکن نیست

بدین شرایط سنگین ، که پای پیچ شماست *** کسی حریف چنین بار مردم افکن نیست

مکن که ترک شریعت ، اشاعه ی فحشاست *** دگر به عصمت و ایمان خود کس ایمن نیست

استاد شهریار

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .