فقط مشکل خود را نبینید !!!

فقط مشکل خود را نبینید !!!

زندگی را برخی مقابله با مشکلات معنی می کنند . اگر این جمله پذیرفته شود ، بدون شک با آمادگی بیشتری به زندگی کردن خواهیم پرداخت . در جنوب خراسان به ویژه در بیرجند و حوالی آن می گویند که ؛ خداوند انسان را برای درد و غم آفریده است . مفهوم واقعی این ضرب المثل نوعی اندرز می باشد به کسانی که از گرفتاری های خود شکایت دارند . به این ترتیب به کلیه زنان و مردان هشدار داده می شود که فقط خودشان را نبینند ، زیرا دیگران نیز همانند آن ها هستند ، دیگران نیز مشکلات و گرفتاری هایی دارند که برای آن ها ناراحت کننده است . اگر این ضرب المثل بیرجندی را از یک بعد دیگر بررسی کنیم به اینجا می رسیم که تقریبا با اطمینان بگوییم که هرکس در هر سن ، مقام و جایگاهی که باشد مشکلات و گرفتاری هایی دارد ، که خاص خود اوست . بنابراین ؛

  1. اولا نمی توان کسی را پیدا کرد که هیچ مشکل و مسئله ای نداشته باشد و ادعا کند که روزها و هفته های گذشته برایش موضوع مسئله سازی به وجود نیامده است ، زیرا مشکلات شخصی و اجتماعی اعم از مادی ، روحی ، اخلاقی و عاطفی بخش عظیمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد .
  2. ثانیا کسانی وجود دارند که به نظر ما دارای مشکلات و گرفتاری نمی باشند و اگر باب صحبت را با آن ها بگشایی ناله آن ها از شما بلندتر است .

بنابراین زوجهای جوان با مسائل و مشکلات زندگی که نوعا در اوایل زندگی بیشتر می باشند باید با سعه صدر برخورد نمایند و دست و پای خویش را گم نکنند و اجازه ندهند که مشکلات ، قدرت و توانایی آن ها را بگیرند و ناله سر دهند . بلکه برعکس باید سعی نمود با تمام توان و با بهره گیری از قدرت و تفکر و اندیشه دل های معقول و توام با خلاقیت را جهت رفع موانع و گرفتاری های زندگی به کار گرفت .

نکته مهم دیگری که ذکر آن در اینجا لازم است این است که انسان در برخورد و مقابله با گرفتاری ها ممکن است همیشه پیروز نباشد و به او ناکامی دست بدهد . در این صورت زوج های جوان باید اسیر ناکامی ها نشوند و زندگی خویش را با اختلاف ، فشار و درماندگی مواجه نسازند . مسائل و مشکلاتی که موجب ناکامی می گردند باید به نحوی حل شوند . اما برخی به راحتی حل نمی گردند لذا باید سعی نمود با صرف انرژی بیشتر از وضع به وجود آمده خارج شد . همچنین باید از “دگماتیسم” (جزم گرایی ، قبول شرایط ، نظرات و … بدون مورد آزمایش قرار دادن در روندهای تاریخی) بودن پرهیز نمایید چرا که عدم انعطاف فکری ، چشم بستن از حقایق و نیز درنظر نگرفتن پیش فرض ها تلاش انسان ها را جهت حل مشکل به هدر می دهد .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .