متنی زیبا از دکتر احمد حلت

متنی زیبا از دکتر احمد حلت

همیشه …
یک کار هست که ، باید انجامش دهی …
لیسانس بگیری
فوق لیسانس بگیری
دکترا بگیری
همیشه …
چیزی هست که، باید به آن برسی …
ازدواج کنی
فرزند بیاوری
و
فرزندانت بزرگ شوند
و
آنها را ، به دانشگاه بفرستی …
همیشه …
چیزی هست که ، باید بخری
ماشین خوب و بهتر
خانه خوب و زیباتر
ویلای مفرّح
همیشه …
یک جایی هست که، باید بروی …
آن دورها …
در سرزمین آرزوها …
فقط یک بار ،
و
برای یک لحظه بایست
و
از خود بپرس
در تمام این سالها …
کجا بوده ای ؟!!
برای خودت چقدر بوده ای ؟!!
آیا میدانی
وقتی ، در آرزوی چیزی هستی
تمام لحظه های حال از دست رفته اند !!!
و
تو ،
برای خودت زندگی نکرده ای !!!
و
تمام زندگی ات را ،
برای آرزوهایت خرج کرده ای …
هیچ وقت شده که …
برای خودت باشی ؟!!
به محله قدیمی ات سری بزنی
و
ببینی همکلاسی هایت کجایند ؟!!
و
چه کرده اند ؟!!
شده که …
قلم به دست بگیری
و
بنویسی ؟؟؟
و
یا نقاشی کنی ؟!!
بدون آنکه ، فکر کنی ، این کار
چه عوایدی خواهد داشت ؟!!
شده که …
توی کاغذ پاره های قدیمی خانه بگردی
و
نامه ای عاشقانه بیابی ؟!!
بنشینی
و
آن را بخوانی ؟!!
شاید بفهمی که …
معنی عشق ، در آن روزگار چه بوده !!!
تو نبودی
و
عشق بود
و
تو
روزی ، هر چند دور …
نخواهی بود
و
عشق خواهد بود …
شده که …
توی انباری خانه پدری بگردی
و
زیر میز را نگاه کنی
و
ببینی آنوقت ها که مدرسه میرفتی
یادگاری ایی نوشته ایی …
تو
نوشته ایی و رفته ایی …
حالا …
تو کجا جا مانده ای ؟!!
شده که …
قرآن دفتر را باز کنی …
و
یکی یکی نوشته های پدر را ببینی
که تاریخ تولدها را نوشته
و
تو را نور چشم خطاب کرده ؟!!
زندگی همین است …
تو نور چشم کسی بوده ای
که حالا حوصله اش را نداری
و
فرزندت را عاشقانه دوست داری که …
حوصله ات را ندارد …
تو
یک جا ، توی زندگی ،
خودت را جا گذاشته ای
و
رفته ای …
آن هم چه رفتنی !!!
دلت برای خودت تنگ نشده ؟!!
میترسم …
تنگ نشود
و
دیر شود …
بگرد دنبال کسی که ، تو را ،
با نام کوچکت صدا کند
زنگ بزند
و
بگوید …
هیچ کاری نداشته ، فقط دوست داشته صدایت را بشنود …
بگرد دنبال دوستی که ،
شریکت نیست …
بگرد دنبال خودت …
خودت را پیدا کن
و
بازوانت را دور خودت
حلقه کن
و
خود را در آغوش بگیر …
برای خودت زندگی کن …
برای بودنت …!!!

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .