مراسم عروسی در میان عشایر ترکمن

مراسم عروسی در میان عشایر ترکمن
  • خواستگاری :

ترکمن ها هنگامی که دختری را برای پسر خود انتخاب می کنند ، سه چهار زن از بستگان پسر چند گرده نان بزرگ را در سفره ای می گذارند و به خانه پدر دختر می روند . پس از سلام و احوال پرسی و نوشیدن چای ، یکی از زنان سفره نان را باز می کند و نان ها را میان حاضران تقسیم کرده و همان روز خانواده دختر گوسفندی را ذبح می کنند و با مقداری از گوشت آن ، غذایی مانند آبگوشت به اسم “باتومه” می پزند و زنان مذکور و نیز چند خانواده همسر را با نهار پذیرایی می کنند و به این ترتیب موافقت خانواده دختر با این ازدواج اعلام می شود .

  • عروسی :

روز بعد چند نفر از خانواده داماد به شهر می روند که لوازم عروسی را خریداری کنند . سپس کارت های دعوت را بین خوشاوندان و نزدیکان پخش می کنند . صبح فردا مدعوین با چند تن از ریش سفیدان برای آوردن عروس و عقد او به سوی خانه عروس می روند . همزمان با راه افتادن این کاروان سوارکارانی ماهر مدتی شادمانه اسب تازی می کنند . پیش از رسیدن کاروان خانواده داماد به طرف خانه عروس می روند . از آن سوی زنان خانواده عروس به استقبال می آیند و خندان و شادان به همدیگر سلام می دهند . در این هنگام هریک از زنان خانواده عروس داماد را گرفته و سعی می کند او را بر زمین بیندازد . این مراسم به ترکمی “آیاق آلماق” گفته می شود .

پس از انجام تشریفات شرعی عقد ، آخوند شیرینی هایی که جلوی او گذاشته بودند و تبرک شده بین مدعوین تقسیم می کند . سپس همه شادباش می گویند و از اتاق بیرون می روند تا در مراسم “سچمک” شرکت کنند . در این مراسم هر یک از مردانی که با داماد خویشاوند هستند و مایل هستند دوستی و علاقه خود را نسبت به داماد نشان بدهند از ایوان خانه یا از تالار جلوی آن وسایلی مانند یک تکه چوب را با تعیین و ذکر قیمت چند بار در میان جمعیت تماشاچی پرتاب می کنند ، افراد برای گرفتن آن وسایل هجوم می آورند و سرانجام یک نفر از میان مردم نشانه را می گیرد و بلافاصله به شخصی که آن را پرتاب کرده برمی گرداند تا قیمت تعیین شده را بگیرد . مراسم سچمک گاهی تا یک ساعت طول می کشد و در این مدت بین ده تا بیست وسیله به میان جمع پرتاب می شود .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .