میزان کالری موجود در مواد غذایی مصرفی صبحانه

میزان کالری موجود در مواد غذایی مصرفی صبحانه

میزان کالری مواد صبحانه

ردیفماده غذاییمقدار(واحد)انرژی(کیلو کالری)
1انواع نان‌های سنتی(سنگک ، تافتون ، بربری)یک برش (30 گرم)80
2نان لواشچهار برش (30 گرم)80
3نان سبوس دار (تهیه شده از دانه کامل گندم)یک برش (30 گرم)80
4نان ساندویچییک برش (30 گرم)79
5نان باگتیک برش (30 گرم)80
6نان کشمشی یک برش (30 گرم)80
7نان همبرگرییک برش (30 گرم)80
8حریره غلات (پخته)نصف لیوان80
9شیر کم چرب(یک درصد چربی)یک لیوان (100 گرم)42
10شیربرنجنصف لیوان80
11تخم مرغ آب پزیک برش بزرگ(50 گرم)78
12پنیر چداریک برش (28.5 گرم)113
13پنیر فتایک برش (38 گرم)100
14تخم مرغ اُملتیک برش بزرگ (61 گرم)94
15تخم مرغ نیمرویک برش بزرگ (46 گرم)90
16کرهیک قاشق غذا خوری (14.2 گرم)102
17شکریک قاشق چای خوری (4.2 گرم)16
18شکر قهوه اییک قاشق چای خوری (4.6 گرم)17
19شکلات تلخیک برش (28.4 گرم)155
20شکلات شیرییک برش (28.4 گرم)154
21عسلیک قاشق غذا خوری (21 گرم)64
22مربایک قاشق غذا خوری (20 گرم)56
23شیر سویایک لیوان (100 گرم)54
24شیر سویا شکلات(کاکائو)یک لیوان (100 گرم)63
25کیک یزدی ساده (کوچک)یک عدد (45 گرم)105
26کاپ کیکیک عدد (43 گرم)131
27کیک شکلاتییک برش (95 گرم)352
28مافین(نان کم شیرین)یک عدد (31 گرم)117
29کیک پنیرییک برش (80 گرم)257
30پنیر خامه اییک قاشق غذا خوری (14.5 گرم)49
31مغز گردویک پیاله (80 گرم)523
32مغز بادامیک پیاله (95 گرم)547
33مغز بادام زمینییک پیاله (146 گرم)828
34خرمایک عدد (7.1 گرم)20
35شیر شکلات(کاکائو)یک لیوان (100 گرم)83
36آب پرتقالیک لیوان (100 گرم)45
37آب سیبیک لیوان (100 گرم)46
38آب گوجه فرنگییک لیوان (100 گرم)17
39آب گریپفروتیک لیوان (100 گرم)39
40آب نارنگییک لیوان (100 گرم)43
41هلویک عدد کوچک (130 گرم)51
42سیبیک عدد کوچک (149 گرم)78
43موزیک عدد کوچک (101 گرم)90
44پرتقالیک عدد کوچک (96 گرم)45
45انگوریک پیاله (92 گرم)62
46توت فرنگییک عدد کوچک (7 گرم)2
47کیوییک عدد (69 گرم)42
48گلابییک عدد کوچک (148 گرم)85
49کشمش50 عدد کشمش (26 گرم)78
50آجیل مغزیک پیاله (134 گرم)813
51مغز بادام هندییک پیاله (100 گرم)553
52مغز پستهیک پیاله (123 گرم)691
53مغز فندقیک پیاله (75 گرم)471
54نارگیلیک برش (45 گرم)159
55آناناسیک برش (84 گرم)42
56هندوانهیک برش (100 گرم)30
57انبهیک برش (100 گرم)60
58آووکادویک برش (146 گرم)234
59لیمو شیرینیک عدد (58 گرم)17
60برگه زردآلویک پیاله (119 گرم)381