نشانه های عدم بلوغ روانی

نشانه های عدم بلوغ روانی
 • بلوغ روانی .

بلوغ در نگاه کلی به دو نوع بلوغ جسمی و روانی تقسیم می گردد که بلوغ روانی مهم ترین شرط ازدواج موفق است . اگرچه این نوع بلوغ خود به زیر مجموعه های زیادی تقسیم بندی می شود اما در یک نگاه کلی نشانه هایی دارد که باید به آنها توجه کنید .

 • نشانه های عدم وجود بلوغ روانی در فرد .
 1. فرد برای کسب احساس امنیت ، به فرد دیگری که او را واجد قدرت می پندارد وابسته می شود و تا حدی غیرقابل تصور به او می چسبد . در این حالت شخص یا فرد وابسته حتی برداشتی که از خود دارد را از فردی که به او وابسته است می گیرد .
 2. در عمل اعتماد به نفس و عزت نفس ندارد .
 3. عواطف و اخلاق را فقط براساس خواسته های خود معنا می کند .
 4. در روابط خود همواره دریافت کننده عشق ، خدمات و توجه دیگران است .
 5. مرزها را در هیچ رابطه ای رعایت نمی کند ؛ به همین دلیل دیگران به او اعتماد نمی کنند یا اعتمادشان را به او از دست می دهند .
 6. در بیشتر موارد نیازمند کسی(یا چیزی) است که از او حمایت کند .
 7. چنین فردی هیچ تسلطی بر تکانه های عاطفی و احساسی خود ندارد . او چنان در بند غریزه و احساسات خود است که هیچ مانعی برای انجام اعمال خلاف عرف یا منطق پیش رو نمی بیند .
 8. جسارت تجربه کردن و تغییر کردن را ندارد . به شدت ترسو است و از هر مسیر جدیدی که در زندگی اش گشوده شود می گریزد .
 9. دچار ترس های ذهنی متعدد است ؛ ازجمله ترس از اشتباه کردن ، ترس از شکست ، ترس از قضاوت دیگران ، ترس از پرخاش و ترس از طرد شدن .
 10. تحمل شکست را ندارد و در برابر هر شکست کوچکی دچار ناامیدی و بی انگیزگی و افسردگی می شود .
 11. به جای واقعیت با تخیلات خود زندگی می کند چون توان رویارویی با واقعیت ها و اداره کردن امور را در خود نمی بیند .
 12. وجدان اخلاقی اش در مقابل ناکامی های زندگی که اغلب آنها را شکست تلقی می کند ، دچار پسروی می شود و بعید نیست بزهکار شود .
 13. همیشه نیازمند قهرمان و اسطوره ای است که به آن درآویزد .
 14. تصویری که از خود در ذهن دارد یا خودشیفتگی کامل است یا بی ارزشی و حقارت . حد وسطی وجود ندارد و او تصویر واقعی خود را نمی بیند .
 15. چنین فردی طیف نمی شناسد . همه پدیده ها یا سفید هستند یا سیاه ؛ یا بد هستند یا خوب . باز هم حد وسطی وجود ندارد .
 16. توانایی همدلی با دیگران را ندارد و نمی تواند خود را در موقعیت های عاطفی دیگران قرار دهد و حال و هوای آنها را درک کند .
 17. نمی تواند به حرف دیگران گوش کند و اغلب در پی گفتن است . او نحوه مکالمه صحیح و برقرارکردن ارتباط شایسته را بلد نیست .
 18. از تفکر منطقی و نظام یافته عاجز است و همواره به جای عقل ، از روی عاطفه و احساسش تصمیم می گیرد ؛ یعنی اول تصمیم می گیرد ، بعد برای تصمیمش دنبال توجیه عقلانی می گردد .
 19. بیشتر قضاوت هایش در مورد دیگران ، فرافکنی احساسات ضمیر خودآگاهش محسوب می شود .
 20. مسوولیت اعمال خود را نمی پذیرد و به شدت از پذیرش مسوولیت می ترسد .
 21. در قبال خود و دیگران هیچ تعهدی را نمی پذیرد .
 22. در کارهایش نظم و پشتکار و تداوم وجود ندارد و هیچ شغل یا کاری را به انتها نمی رساند .
 23. شادی کودکانه را به رضایت بالغانه ترجیح می دهد .
 24. توانایی پذیرش انتقاد از خود را ندارد و برای توجیه بحران های زندگی اش همواره به دنبال مقصری غیر از خود می گردد .
 25. توانایی چالش – تطابق را ندارد و در رقابت های سازنده وارد نمی شود .
 26. یا در حسرت گذشته به سر می برد یا برای آینده نگران و از آن ناامید است . به طور کلی چنین فردی هرگز از زمان حال لذت نمی برد و نمی تواند در زمان حال زندگی کند .
 27. فاقد مهارت اجتماعی است یا در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کند .
 28. قادر نیست از ابزارهای دفاعی گذشت و ایثار استفاده کند و نمی تواند دیگران را ببخشد یا از مال خود چیزی به دیگران ببخشد .
 29. احساسات رشد یافته ای مثل شرمندگی یا احساس گناه در او کم است ؛ در عوض احساسات رشد نیافته ای مثل خودخواهی و خودپسندی در او زیاد است .
 30. در هیچ زمینه ای(نه کاری ، نه اجتماعی و نه عاطفی) ثبات ندارد .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .