نیازهای همسرتان را برآورده سازید

نیازهای همسرتان را برآورده سازید

نیاز را در لغت به معنی ، میل و خواهش آورده اند . در روانشناسی به نیروی ذهنی ای اطلاق می شود که موجب انگیزش و سرزدن رفتارهای خاصی از آدمی می گردد تا نیاز بیدار شده را ارضاء کند . نیاز در فرد نیرویی ایجاد می کند که برای رسیدن به هدفی خاص ، رفتار ویژه ای موجب می شود . معمولا نیاز تحت شرایط محیط فرهنگی ، اجتماعی و اقلیمی دچار تغییر می شود و به صورت خواست متجلی می گردد . برای نیاز تعاریف متفاوتی ارائه شده است که ظاهرا کاملترین آن ها را “هنری الکساندر ماری” تبیین کرده است .

او می گوید ؛ “نیاز عبارت است از نیرویی که از ذهنیات و ادراک آدمی سرچشمه می گیرد و اندیشه و عمل را چنان تنظیم می نماید که فرد به انجام رفتاری می پردازد تا وضع نامطلوبی را در جهتی معین تغییر دهد و حالت نارضایتی را به رضایت و ارضای نیاز تبدیل نماید” .

“مازلو” یکی از روانشناسان صاحب نام ، عقیده دارد انسان ها در پی یافتن چیزهایی هستند که در دسترس شان می باشد و اختلاف در انگیزه ها در میان طبقات و گروه های گوناگون در کشورها و فرهنگ های مختلف باعث می گردد که خواسته های افراد متغیر و گوناگون باشد ، نیازهای اساسی و نهایی همه انسان ها یکسان می باشد . او نیازهای انسانی را در سلسله مراتبی قرار می دهد و برای رسیدن به رشد و کمال گذر از یک مرحله به مرحله بعدی مورد نظر می باشد . سلسله مراتب نیاز از نظر مازلو عبارتند از ؛

  1. نیازهای بدنی نظیر گرسنگی ، تشنگی ، خواب و …
  2. نیازهای مربوط به ایمنی مثل امنیت ، نظم و ترتیب …
  3. نیازهای مربوط به وابستگی و عشق مانند عواطف ، همانند سازی و …
  4. نیازهای مربوط به احترام به خویش و یا قدر گذاشتن به خویش نظیر موفقیت و …
  5. نیاز به تحقق خودشکوفایی و …

ارتباط تئوری مازلو با زندگی زوج های جوان بدین گونه است که وقتی احتیاجات اساسی فرد در خانواده مرتفع نشده باشد در انتخاب همسر سعی می کند چیزی را بدست آورد که نداشته است . بعنوان مثال اگر نیاز های مربوط به وابستگی و نیازهای عاطفی فرد در خانواده تامین نشود ، در زمان ازدواج و از همسرش توقع عشق بیشتری را خواهد داشت . در زندگی مشترک زنان و مردان با یکدیگر نیازهای متعددی هریک از طرفین دارا هستند که شاید آن ها را می توان در چهار گروه نیازهای اقتصادی ، نیازهای روانی و اجتماعی و بدنی قرار داد .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .