وقتی عشق و نفرت با هم پیش می آید !؟!

وقتی عشق و نفرت با هم پیش می آید !؟!

در بسیاری از فیلم ها و کتابها دیده اید که یک نفر که از فرد دیگری متنفر است عاشقش شده و یا برعکس . این تناقض چگونه ممکن است و چطور می شود که عشق و نفرت همزمان به وجود بیایند ؟ شاید این نوعی تناقض باشد ، چطور یک نفر می تواند هم کسی را دوست داشته باشد و هم از او متنفر باشد ؟ برای بحث در مورد این موضوع باید بین ثبات منطقی و سازگاری روانی تمایز قائل شویم . تنفر از کسی که دوستش دارید می تواند یک تجربه باثبات باشد اما درمورد سازگاری روانی مشکلاتی ایجاد می کند . عشق و تنفر معمولا کاملا متضاد همدیگر قلمداد می شوند ، در این مورد ، نمی توان بدون درگیر شدن در تناقض منطقی درمورد تنفر از کسی که دوست داریم صحبت کنیم . دو بحث کلی در این زمینه ایجاد می شود .

  1. اول اینکه عشق مقیاس بسیار وسیعتری نسبت به تنفر دارد زیرا به ویژگی های بسیار بیشتری از آن چیز اشاره می کند . درنتیجه ، در تنفر آن چیز اصولا عامل بدی است اما در عشق آن چیز هم خوب و هم جذاب است .
  2. دوم اینکه ، هر احساس انواع مختلفی دارد (و انواع عشق بسیار بیشتر از نفرت هستند) و هر نوع نمی تواند متضاد دقیق انواع مختلف احساس دیگر باشند .

عشق و نفرت تجربیاتی متضاد نیستند ، بلکه تجربیاتی متفاوت اند ؛ در بعضی جنبه ها شبیه به هم و از بعضی جنبه ها با هم تفاوت دارند . بنابراین وقتی کسی رابطه خود را رابطه ای عشقی – نفرتی می نامد ، ممکن است به ویژگی های مختلف هرکدام از این تجربیات اشاره داشته باشند . سختی که درنتیجه احساس کردن عشق و نفرت نسبت به فردمقابل ایجاد می شود ، نه فقط در یک زمان خاص بلکه در طول زمان ، مثل سختی برخورد با یک ناهنجاری احساسی شدید است . بااینکه داشتن احساسات مختلط لزوماً سردرگم کننده نیست ، اما داشتن احساسات مختلفی که هر دو شدید باشند مثل عشق و نفرت نسبت به یک نفر خاص ، از نظر روانشناختی ناسازگار است .

آدمها زمانی رابطه خود را یک رابطه عشقی – نفرتی معرفی می کنند که موقعیتشان طوری باشد که تمرکز توجه شان تحت شرایط مختلف تغییر کند و درنتیجه آن گرایشات احساسی شان . وقتی عاشق توجه اش را روی عقل طرف مقابلش متمرکز می کند ، شدیدا دوستش می دارد اما وقتی به احساس حقارتی که برای او می آورد فکر می کند ، نسبت به او احساس تنفر می کند . چنین مواردی را می توان با تکیه بر این واقعیت که تجربیات احساسی پویا هستند و موقعیت های بیرونی و شخصی مختلف احساس ما نسبت به یک فر خاص را تغییر می دهند ، توجیه کرد .

عشق می تواند بستری مناسب برای بروز تنفر باشد . وقتی شدت و صمیمیت عشق ، بیش ازاندازه می شود ، ممکن است تنفر ایجاد شود . در چنین موقعیت هایی که همه درها و راه ها بسته می شوند ، تنفر کانالی ارتباطی می شود و برای حفظ نزدیکی قوی رابطه که هم وصال و هم جدایی در آن غیرممکن است ، عمل می کند . به جمله مردی که به قتل همسرش متهم بود در کتاب “به نام عشق” دقت کنید ؛ “همیشه بخاطر اینکه از زنی متنفر هستید ، او را نمی کشید یا احساس حسادت نمی کنید یا سرش داد نمی کشید ؛ نه ، چون دوستش دارید ؛ این عشق است” . بدون تردید ، عشق می تواند بی اندازه خطرناک باشد و آدمها وحشتناک ترین جنایت ها را به نام عشق انجام داده اند . توضیح اینکه عشق و نفرت می توانند به صورت همزمان وجود داشته باشند ، کمی سخت است ، اینجا باید بفهمیم چطور دو گرایش متفاوت می تواند در آن واحد نسبت به یک نفر خاص وجود داشته باشد . زنی ممکن است بگوید که عاشقانه همسرش را دوست دارد اما بخاطر عدم صداقت همسرش از او متنفر است . اینطور می شود که می تواند بگوید ، “هم عاشقتم و هم ازت متنفرم” . در چنین نوع گرایشی ارزیابی های شدید مثبت و منفی نسبت به جنبه های مختلف یک فرد ایجاد می شود . همچنین ممکن است بخاطر اینکه نمی توانیم خودمان را از اسارت عشقی که به کسی داریم رها کنیم ، از او متنفر شویم .

جالب است که میل ما به انحصارطلبی که در عشق وجود دارد ، در تنفر وجود ندارد. برعکس ، در تنفر می خواهیم در گرایش منفی خودمان نسبت به یک نفر با بقیه شریک شویم . طبیعی به نظر می رسد که بخواهیم این نفرت را با بقیه سهیم شویم اما قسمت مثبت گرایش را فقط در انحصار خودمان نگه داریم . در احساسات مثبت ، وقتی شاد هستیم ، بااینکه تمایل بیشتری به توجه کردن به دیگران داریم اما منبع حس شادی مان را مخفی نگه می داریم .

به طور خلاصه ؛ متنفر بودن از کسی که دوستش داریم از دیدگاه منطقی ممکن است زیرا لزوماً تناقضی ندارد . اما این پدیده نوعی ناهنجاری شدید احساسی است که درمقابل تعداد موارد شبیه را کاهش می دهد .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .