چگونه در رفتار همسرمان تغییر ایجاد کنیم ؟

چگونه در رفتار همسرمان تغییر ایجاد کنیم ؟

در زیر به بیان روشه هایی برای نفوذ در دیگران و تغییر رفتار آن ها می پردازمی .

 • روش الگویی : اگر خود به آنچه می گوییم عمل کنیم ، عمل ما الگویی می شود برای رفتار دیگران (بزرگی سراسر به گفتار نیست / دو صد گفته چون نیم کردار نیست) .
 • محبت کردن : اگر به اندازه ای به همسرتان محبت کنید که او باور کند واقعا دوستش دارید ؛ خواسته شما تاثیر گذار خواهد بود و بسیاری از فرصت ها را کسب می کنید (با محبت توان به دریا رفت / کوهها را شکست و هر جا رفت) و (از محبت خارها گل می شود / از محبت سر که ها مل می شود) .
 •  تکریم همسر : هرگاه به دیگران احترام بگذاریم ، محبت آنها را به دست می آوریم در نتیجه سخن ما را خواهند پذیرفت (باغ بهشت و ساقه طوبی و قصر حور / با خاک کوی دوست برابر نمی کنم) .
 • نصیحت و موعظه : دیگران را از روی خیرخواهی نصیحت کنید تا تاثیر گذار باشید چنانکه حضرت علی (ع) فرموده است ، آنگاه که برادرت را نصیحت می کنی ، خالصانه نصیحت کن ، خواه خوشایند او باشد . خواه ناخوشایند .
 • تشویق : برای هر کار خوبی که همسرتان انجام می دهد ، ارزش قائل شوبد تا برای ادامه آن کار انگیزه داشته باشد (قدر زر زرگر بداند / قدر گوهر گوهری)
 • تنبیه : تنبیه اصالتا به معنی آگاهی دادن و تنبیه بخشیدن است و در معنای مصطلح ، تنبیه آخرین شیوه تغییر رفتار است و تنها در صورتی انجام می گیرد که روشهای فوق اثر گذار نباشند . تنبیه نباید به گونه ای باشد که قهر کنیم بلکه باید فقط بی تفاوتی و بی اعتنایی نشان دهیم .  تنبیه باید متناسب با رفتار مطلوب همسر باشد و مراد تنبیه بدنی نیست . کسی در تنبیه بخشیدن به دیگران موفق می شود که اول خود را ادب کرده باشد (تو اول ادب کن خودت را به چوب / به گرز گران مغز مردم مکوب) .
 • رشد علمی : سعی کنید به رشد علمی همسرتان بیافزایید و بدین منظور خود باید عالم باشید و یا به سوی کسب آن بروید ، زیرا فاقد شی نمی تواند معطی (عطا کننده ، بخشنده) آن باشد (ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش) و (خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آبدهی) .
 • بلند همتی : سعی کنید در زندگانی با همسرتان بلند همت باشید و تا آنجا که برایتان میسر است رضایت او را حاصل کند (همت بلند دار که مردان روزگار / از همت بلند به جایی رسیده اند) .
 • یاد کردن از زیبایی ها : زیبایی های ظاهر همسرتان را برای او بازگو کنید . این امر به ویژه برای زنها اهمیت فراوانی دارد (باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است / شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است) و (یکی درخت گل اندر درون خانه ماست / که سروهای چمن پیش قامتش پستند) .
 • به زیبایی های باطنی همسرتان توجه کنید : زیبا دیدن اشخاص و اشیا تا حدی به تفکر و نگرش ما بستگی دارد . اگر به لطافت روحی رسیده باشید باور می کنید که زیبایی های ظاهری گذرا هستد و ممکن است که خدای ناکرده با یک آسیب مانند بیماری ، تصادف ، سوختن و نظایر اینها از بین برود . اما زیبایی های درونی و سیرتهای نیکوی آدمی می تواند همیشه ماندگار باشد (صورت زیبای ظاهر هیچ نیست / ای برادر سیرت زیبا بیار) . وقتی شما کودکتان را دوست دارید برایتان قد او یا لاغری و چاقی و یا سیاهی و سفیدی اش فرق نمی کند بنابراین در مورد ظاهر همسرتان هم حساس نباشید و او را همان گونه که هست ، بپذیرید و با دل بستن به او چشم از دیگران فرو بندید (دل آرامی که داری ، دل در او بند / دگر چشم از همه عالم ، فرو بند) . اگر تمایل دارید حتما همسر زیبایی داشته باشید ، قبل از ازدواج به این موضوع فکر کنید و به هنگام خواستگاری چشمان خود را باز کنید . اما همین که عقد کردید دیگر چشمانتان را نیمه بسته نگاه دارید و به دنبال تماشای این و آن نباشید (منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن) . اگر همسر شما بسیار زیبا باشد و اطرافیانتان آن را تایید کنند اما او فداکار نباشد ، وفادار نباشد و خدای ناکرده شعور و معرفت کافی نداشته باشد و یا خیانتکار باشد با او چه می کنید ؟!! (و گر پارسا باشد و نیک خوی / نگه در نکویی و زشتی مکن) .
 • به حقوق ما توجه کنید نه حقوق من : در زندگی خود کمتر به مسایل مربوط به حقوق خود توجه کنید . همواره سعی کنید خواسته ها و تمایلات یکدیگر را برآورده کنید و دنبال به دست آوردن سهم خود از زندگی نباشید . عارفانه بیندیشید زیرا سخن عرفا این است که می خواهم که نخواهم (غلام همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است) . مرد شاید نگوید حق من این است که برای بیرون رفتن ، از من اجازه بگیری و زن شاید نگوید حتما باید به خاظر شیردادن به بچه ام به من پول بدهی ؛ اینها امکان پذیر هستند اما چون حقوقی هستند ، کمتر با احساسات و گذشت در زندگی مربوط می شوند . پس می توان از حق خود برای همسر خوب خویش گذشت و به نیکی پرداخت (تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز) . فرد به جای زورگویی ، می تواند به همسرش بگوید ، اگر خودت شرایط اخلاقی را در رفت و آمدهایت رعایت کنی اشکالی ندارد که هرگاه خواستی بیرون بروی .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .