کمر به نابودی خود نبندید

کمر به نابودی خود نبندید

بسیاری از افراد را دیده ام که به دنبال زندگی و رفاه مطلوب می گردند ، اما ساز و کارهای لازم و کافی برای رسیدن به اهداف خود ندارند . به دنبال آسودگی خیال و آرامش درونی به همه جا سر می زنند و تلاش بی وقفه می کنند ، اما ابزارهای لازم و کافی برای رسیدن به آن ها را در اختیار ندارند . مدیری را می شناسم که با بیش از نیم میلیارد سرمایه گذاری در یکی از رشته های صنعتی ، تمایل به توسعه اقتصاد صنعتی زندگانی خود را داشت . اما مردی بود مستبد ، بسیار بد زبان و خشمگین و همچنین نسبت به زیر دستانش بسیار بی ادب و بی حرمت و با آنان خیلی بد رفتار می کرد و دائما کارمندان خود را به کم کاری و قصور در مسئولیت و حتی در پاره ای از موارد به بدنامی متهم می نمود . در تمامی کارهای خرد و کلان شخصا دخالت می کرد و اعتمادی به هیچ کس نداشت و اغلب نیز به قول و قرارهای خود احترام نمی گذاشت . یکی از روزها که جلوی آینه ایستاده بود و موهایش را شانه می کرد از پشت سر به او نزدیک شدم و خیلی تند و بی پروا به وی گفتم ، یکی را می شناسم که کمر به نابودی شما بسته است و می خواهد شما را از حیز(فراغ مطلق) انتفاع ساقط کند .

به سرعت به سمت من برگشت و سریعا گفت ، “تو را به خدا بگو کیست تا خرخره اش را بجوم  ؟!! ” با احتیاط اسم و فامیل خودش را گفتم و از او خواستم جداً مراقب این فرد خطرناک باشد . یکه ای خورد و با ناباوری از کنارم گذشت .

“تو خود حجاب تن خویشتنی حافظ ، از میان برخیز .” بله وی با داشتن ابزارهایی نظیر خشم ، غضب و کینه ، بد دلی ، شک و تردید ، خودخواهی و خودپسندی و هتک حرمت و نادیده گرفتن کرامت انسان های پیرامون خود ، هرگز نخواهد توانست فرشته سعادت و خوشبختی را در آغوش بگیرد ، زیرا خودش کمر به نابودی خودش بسته بود .

ابزارهای نابودی را از خود دور سازید ، همای سعادت خودش بر شانه های شما می نشیند .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .