09154023403 - 09155743403
آرشیو:

لیست بهترین سالن های زیبایی مشهد

سالن زیبایی سراب

سالن زیبایی سراب

... سالن زیبایی سراب(سالن زیبایی سراب) ... مدیریت : سرکار خانم علیپور . شماره های تماس : ندارد . شماره همراه مدیریت : 09035702277 .  آدرس : مشهد . بولوار سجاد . خیابان حامد جنوبی . حامد جنوبی 9 . سالن زیبایی سراب . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : ندارد . تلگرام : Telegram.Me/Sarab_BeautySalon . زیبایی عروس سراب با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و تیمی مجرب و متعهد آماده خدمت رسانی به بانوان ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی وریاسا

سالن زیبایی وریاسا

... سالن زیبایی وریاسا(سالن زیبایی وریاسا) ... مدیریت : سرکار خانم غیور . شماره های تماس : 05138943122 . شماره همراه مدیریت : 09304548400 .  آدرس : مشهد . بولوار وکیل آباد . خیابان هفت تیر . انتهای هفت تیر 23 . ویلا 9 . پلاک 26 . سالن زیبایی وریاسا . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : Www.Instagram.Com/BeautyVeriyasa . تلگرام : ندارد . زیبایی عروس وریاسا با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و تیمی مجرب و متعهد ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی هفت قلم

سالن زیبایی هفت قلم

... سالن زیبایی هفت قلم(سالن زیبایی هفت قلم) ... مدیریت : سرکار خانم فاروجی . شماره های تماس : 05138821585 . شماره همراه مدیریت : 09397427510 .  آدرس : مشهد . بولوار پیروزی . خیابان سرافرازان . سرافرازان 10 . بعد از چهارراه اول سمت راست . سالن زیبایی هفت قلم . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : ندارد . تلگرام : Telegram.Me/MakeupAndBeautySevenItems . زیبایی عروس هفت قلم با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی آپامه

سالن زیبایی آپامه

... سالن زیبایی آپامه(سالن زیبایی آپامه) ... مدیریت : سرکار خانم تدین . شماره های تماس : 05136145773 . شماره همراه مدیریت : 09334989875 و 09355613832 .  آدرس : مشهد . بولوار فردوسی . خیابان شهید فرامرز عباسی . فرامرز عباسی 30 . پلاک 52 . سالن زیبایی آپامه . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : Www.Instagram.Com/ApameSalon . اینستاگرام : Www.Instagram.Com/Apame_Arus . تلگرام : Telegram.Me/Apame_Salon . تلگرام(ربات تلگرامی) : Telegram.Me/Apamesalon_Bot ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی خانه زیبایی

سالن زیبایی خانه زیبایی

... سالن زیبایی خانه زیبایی(سالن زیبایی خانه زیبایی) ... مدیریت : سرکار خانم علیزاده . شماره های تماس : 05136045149 . شماره همراه مدیریت : 09355335003 و 09154071180 .  آدرس : مشهد . بولوار معلم . معلم 35 . پلاک 9 . سالن زیبایی خانه زیبایی . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : ندارد . تلگرام : Telegram.Me/Beauty_Home1 . زیبایی عروس خانه زیبایی با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و تیمی مجرب و متعهد آماده خدمت ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی آلوس

سالن زیبایی آلوس

... سالن زیبایی آلوس(سالن زیبایی آلوس) ... مدیریت : سرکار خانم سروقد . شماره های تماس : 05138686980 . شماره همراه مدیریت : 09152299572 .  آدرس : مشهد . بولوار وکیل آباد . خیابان صارمی . صارمی 41(حد فاصل هفت تیر و حافظ) . درب دوم . سالن زیبایی آلوس . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : Www.Instagram.Com/Aloos_Sara_Tatoo . تلگرام : Telegram.Me/Sara_Tatoo . زیبایی عروس آلوس با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و تیمی مجرب ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی لارا

سالن زیبایی لارا

... سالن زیبایی لارا(سالن زیبایی لارا) ... مدیریت : سرکار خانم موسوی نژاد . شماره های تماس : 05138815526 . شماره همراه مدیریت : 09301241237 .  آدرس : مشهد . بولوار وکیل آباد . خیابان هاشمیه . هاشمیه 3 . پلاک 14 . سالن زیبایی لارا . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : Www.Instagram.Com/LaraBeautySalon6273 . تلگرام : Telegram.Me/LaraBeauty71 . ... با لارا ظرافت را لمس کنید ... زیبایی عروس لارا با بهره گیری از امکانات بروز و ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی آنا تابش

سالن زیبایی آنا تابش

... سالن زیبایی آنا تابش(سالن زیبایی آنا تابش) ... مدیریت : سرکار خانم تابش . شماره های تماس : ندارد . شماره همراه مدیریت : 09155573340 .  آدرس : مشهد . بولوار وکیل آباد . خیابان دانشجو . دانشجو 6(وکیل آباد 35) . سالن زیبایی آنا تابش . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : ندارد . تلگرام : Telegram.Me/Zibaruy . زیبایی عروس آنا تابش با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و تیمی مجرب و متعهد آماده خدمت ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی فرادیس (آراشید لوکس)

سالن زیبایی فرادیس (آراشید لوکس)

... سالن زیبایی فرادیس(سالن زیبایی فرادیس) ... مدیریت : سرکار خانم حیدری . شماره های تماس : ندارد . شماره همراه مدیریت : 09154035909 و 09156152647 .  آدرس : مشهد . آزادشهر . بولوار امامت . امامت 28 . پلاک 33 . سالن زیبایی فرادیس(سالن زیبایی آراشید لوکس) . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : ندارد . تلگرام : Telegram.Me/Faradis . زیبایی عروس فرادیس با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و تیمی مجرب و متعهد ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی پرنیان

سالن زیبایی پرنیان

... سالن زیبایی پرنیان(سالن زیبایی پرنیان) ... مدیریت : سرکار خانم عظیمی . شماره های تماس : ندارد . شماره همراه مدیریت : 09336883391 .  آدرس : مشهد . بولوار فردوسی . خیابان شهید فرامرز عباسی . فرامرز عباسی 24 . پلاک 35 . سالن زیبایی پرنیان . وب سایت : ندارد . ایمیل : ندارد . اینستاگرام : ندارد . تلگرام : ندارد . زیبایی عروس پرنیان با بهره گیری از امکانات بروز و پیشرفته و تیمی مجرب و متعهد آماده خدمت ...

ادامه مطلب