09154023403 - 09155743403
آرشیو:

مراسم عروسی

مراسم ازدواج در آستانه اشرفیه

مراسم ازدواج در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه در ۳۵ کیلومتری رشت واقع است و فاصلهٔ آن تا شهر لاهیجان نیز ۷ کیلومتر می باشد . در این منطقه از زمان خیلی دور پیش از این ازدواج در بخش آستانه اشرفیه دارای مراحل و مراسم خاص بوده است از بعضی از این مراسمات اکنون در مرکز بخش و برخی از آنان در دهات خبری نیست . مخصوصا ازدواج های مرکز بخش و مراسم مربوط بدان اکنون شکل ازدواج هایی را به خود گرفته است که در شهرهای ایران خصوصا دیگر ...

ادامه مطلب
مراسم ازدواج در عشایر عرب خوزستان

مراسم ازدواج در عشایر عرب خوزستان

خواستگاری : در عشایر عرب معمولا رسم این است که پدر پسر با یکی از بستگان او جهت خواستگاری نزد خانواده دختر می رود و موضوع را توسط یکی از همراهان که معمولا از اشراف و مشاهیر است مطرح می نمایند اما از آنجا که دختران از کودکی و هنگام تولد و بریدن ناف برای کودکی از پسران فامیل نشان می شوند ، گاهی در صورت پیش قدم نشدن پدر پسر ، پدر دختر یا ولی دیگر او موضوع ازدواج را مطرح می کند و با پدر پسر ...

ادامه مطلب
مراسم ازدواج در دهات

مراسم ازدواج در دهات

عروسی در دهات نیز از چهار قسمت: انتخاب همسر و خواستگاری ، نامزدی ، عقد و عروسی  تشکیل می شود که مراسم آنان با اختلاف کمی نظیر عروسی در شهر است با این تفاوت که تظاهرات و تشریفات بی معنی و خسته کننده کمتر است . اینک به طور اجمالی هر چهار قسمت درج می شود . انتخاب همسر و خواستگاری : به مناسبت اینکه دختران روستایی با لطف و ملاحت خاصی که دارند دست و روی خود را عادتا و اصولا نمی پوشانند هر ...

ادامه مطلب