09154023403 - 09155743403
آرشیو:

همایش

لوح تقدیر

لوح تقدیر

نمونه متن لوح تقدیر : با سلام ؛ حــال ، پس از حضور مستمر و مـاه هـا تلاش بی شـائبه حضرتعــالی در کنف الطاف خـاصه ی الهـی در کسوت مشـاور و راهنمـای مدیریتی و اقتصادی این مجموعه و نیـز بهره مندی گروه از راهنمایی های ثمر بخش و موثر جنـابعـالی بسی شایسته است به پاس تلاش هـا و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جــانبه ی این مجموعه و نیز آموزش نیروهــای جــوان آن ، نهایت سپـاس و ...

ادامه مطلب