09154023403 - 09155743403
آرشیو:

سالن همایش

سالن همایش دکتر اسماعیل بیگی

سالن همایش دکتر اسماعیل بیگی

نام مدیریت : جناب آقای دکتر مقیمی(ریاست دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد) . مدیریت امور عمومی(مدیریت سالن های کنفرانس و همایش) : جناب آقای حسینی . شماره تماس : 05138797022 و 05138796416 داخلی 4030 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . میدان پارک . پردیس دانشگاه فردوسی مشهد . دانشکده علوم . سالن همایش دکتر اسماعیل بیگی . وب سایت : Www.Sci.Um.Ac.Ir . ایمیل : Sci@ferdowsi.Um.Ac.Ir . ظرفیت : 180 نفر . توضیحات : • اتاق کنترل . • ...

ادامه مطلب
سالن همایش دکتر سعادت

سالن همایش دکتر سعادت

نام مدیریت : جناب آقای دکتر مقیمی(ریاست دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد) . مدیریت امور عمومی(مدیریت سالن های کنفرانس و همایش) : جناب آقای حسینی . شماره تماس : 05138797022 و 05138796416 داخلی 4030 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . میدان پارک . پردیس دانشگاه فردوسی مشهد . دانشکده علوم . سالن همایش دکتر سعادت . وب سایت : Www.Sci.Um.Ac.Ir . ایمیل : Sci@ferdowsi.Um.Ac.Ir . ظرفیت : 180 نفر . توضیحات : • اتاق کنترل . • فضای ...

ادامه مطلب
سالن همایش دکتر رحیمی زاده

سالن همایش دکتر رحیمی زاده

نام مدیریت : جناب آقای دکتر مقیمی(ریاست دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد) . مدیریت امور عمومی(مدیریت سالن های کنفرانس و همایش) : جناب آقای حسینی . شماره تماس : 05138797022 و 05138796416 داخلی 4030 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . میدان پارک . پردیس دانشگاه فردوسی مشهد . دانشکده علوم . سالن همایش دکتر رحیمی زاده . وب سایت : Www.Sci.Um.Ac.Ir . ایمیل : Sci@ferdowsi.Um.Ac.Ir . ظرفیت : 550 نفر . توضیحات : • اتاق کنترل با ...

ادامه مطلب
سالن همایش دکتر شریعتی

سالن همایش دکتر شریعتی

نام مدیریت : جناب آقای دکتر رهنما(ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد) . مدیریت امور عمومی(مدیریت سالن های کنفرانس و همایش) : جناب آقای قاسمی . شماره تماس : تلفن های مستقیم 05138806711 و 05138796836 یا شماره 3-05138796830 داخلی 6711 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . میدان پارک . پردیس دانشگاه فردوسی مشهد . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی . وب سایت : Www.Adabiyat.Um.Ac.Ir ...

ادامه مطلب
سالن همایش فردوسی

سالن همایش فردوسی

نام مدیریت : جناب آقای دکتر رهنما(ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد) . مدیریت امور عمومی(مدیریت سالن های کنفرانس و همایش) : جناب آقای قاسمی . شماره تماس : تلفن های مستقیم 05138806711 و 05138796836 یا شماره 3-05138796830 داخلی 6711 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . میدان پارک . پردیس دانشگاه فردوسی مشهد . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی . وب سایت : Www.Adabiyat.Um.Ac.Ir ...

ادامه مطلب
سالن همایش عباس زادگان

سالن همایش عباس زادگان

نام مدیریت : مدیریت سالن همایش عباس زادگان(پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان-اداره کل آموزش و پرورش) . شماره تماس : 05138440900 و 05138440910 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . خیابان احمد آباد . حد فاصل ابتدای کلاهدوز(میدان احمد آباد) و ابتدای خیابان راهنمایی(سه راه راهنمایی) . سالن همایش عباس زادگان . وب سایت : Www.Ptt.Razaviedu.Ir . ایمیل : ندارد . ظرفیت : 260 نفر . توضیحات : • اتاق کنترل . • فضای ...

ادامه مطلب
سالن همایش امام علی(ع)

سالن همایش امام علی(ع)

نام مدیریت : مدیریت سالن همایش امام علی(ع)(پردیس شهید هاشمی نژاد دانشگاه فرهنگیان) . شماره تماس : 05138793998 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . بزرگراه شهید کلانتری . بین میدان جمهوری(تلویزیون) و میدان جام عسل . ابتدای رضاشهر  . سالن همایش امام علی(ع) . وب سایت : Www.Phd.Cfu.Ac.Ir . ایمیل : ندارد . ظرفیت : 500 نفر . توضیحات : • اتاق کنترل . • فضای نمایشگاهی . • سیستم جامع صوتی . • سیستم جامع نور . • دارای ...

ادامه مطلب
سالن همایش ابن هیثم

سالن همایش ابن هیثم

نام مدیریت : مدیریت سالن همایش ابن هیثم(پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان) . شماره تماس : 05138783094 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . بزرگراه شهید کلانتری . بین میدان آزادی(پارک) و میدان جمهوری(تلویزیون) . نرسیده به هتل پردیسان  . سالن همایش ابن هیثم . وب سایت : Www.Pbm.Cfu.Ac.Ir . ایمیل : ندارد . ظرفیت : 500 نفر . توضیحات : • اتاق کنترل . • فضای نمایشگاهی . • سیستم جامع صوتی . • سیستم جامع نور . • ...

ادامه مطلب
سالن همایش فرهنگسرای سلامت

سالن همایش فرهنگسرای سلامت

نام مدیریت : جناب آقای مقدم زاده . شماره تماس : 05135312500 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . خیابان آزادی(بزرگراه آسیایی) . آزادی 97(بعد از امام هادی) . خیابان خادم الشریعه . جنب فضای سبز . سالن همایش فرهنگسرای سلامت . وب سایت : Www.Shahrebehesht.Ir . ایمیل : Info@shahrebehesht.Ir . ظرفیت : 150 نفر . توضیحات : • کرایه سالن ، صرفاً مخصوص برنامه های مشارکتی و مربوط به فرهنگسرا می باشد . کاربر گرامی ؛ جهت استفاده از ...

ادامه مطلب
سالن همایش فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن

سالن همایش فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن

نام مدیریت : جناب آقای باغبان . شماره تماس : 05135234470 و 05135221996 . شماره همراه : ندارد . آدرس : مشهد . شهرک غرب . خیابان شریعتی . شریعتی 45  . وب سایت : Www.Shahrebehesht.Ir و Www.Shahreziba.Shahrebehesht.Ir(وبسایت اختصاصی فرهنگسرای شهر زیبا) . سالن همایش فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن . ایمیل : Info@shahrebehesht.Ir و Fr.shahreziba@gmail.Com(ایمیل اختصاصی فرهنگسرای شهر زیبا) . ظرفیت : 200 نفر . توضیحات : • اتاق کنترل . • فضای نمایشگاهی . • سیستم ...

ادامه مطلب