ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن
اگه از مو مِشنِوی بی خودی ازدواج نِکُن *** خودِته اسیر یَک دُخترِ هاج و واج نِکُن
شاداماد نِمایِشه ، مِخَن تو رِه خَرِت کُنَن *** فکر تختُ شِنِلُ چِکمهُ اسبُ تاج نِکُن
با تویَم که هِی مِخی خودته به او را بِزِنی *** عُمرِ با اَرزِشِته ایساخ حَروم حراج نکن
مَلوانِ زِبِلَم زَن مِخِه ، اما تو رِفیق *** اعتماد به قُدرتِ قُطّی اسفناج نِکُن
او مِخِه بِگه که شوم شاعره و شلار بِدِه *** ولی تو محل نذر احساس احتیاج نِکُن
گوش به شعر حافظُ سعدیُ مولوی بُکُن *** ولی گوش به چه چه بُلبُلیِ سراج نِکُن
حالا چی ربطی دِرِه به شعر ما بحثِ سراج *** خوب صدا نِمایِشِه ، چیشم و چاله کُلاج نِکُن
اگِه زن گیریفتی دور داییته خط مِکِشی *** حالا خیلی خط نِکِش ! خر برو ازدواج بُکُن

خُدُم مِدِنُم قافیه غِلَطه ، ولی خُب ای کارا پست مُدرنه !!!

حروم حراج(به معنای کلی هدر دادن) ، شلار دادن(جولان دادن)

محل نذاشتن(بی توجهی کردن) ، کلاج کردن(چپ کردن چشم،لوچ)

شاعر : قاسم رفیعا
منبع : نشریه طنز ستون آزاد

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد و تالار عروسی در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .