مدارک لازم برای ازدواج

مدارک لازم برای ازدواج

در این مطلب به بیان مدارک لازم جهت ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج رسمی می پردازیم . پس از صدور معرفی نامه آزمایشگاه توسط دفترخانه

جهت انجام آزمایش های قبل از ازدواج و دریافت جواب آزمایش ، لازم است زوجین با بهمراه داشتن مدارک زیر به دفتر خانه مراجعه کنند  .

مدارک لازم برای ازدواج .

 • اصل شناسنامه و کارت ملی عروس و داماد .
 1. شناسنامه عروس و داماد باید عکسدار باشد مگر سن آنها کمتر از ۱۵سال تمام شمسی باشد . که در این صورت با همان شناسنامه بدون عکس هم عقد انجام می شود .
 2. اگر سن عروس و داماد بیشتر از ۱۵سال باشد و کارت ملی نداشته باشند باید از اداره ثبت احوال درخواست کارت ملی کنند و رسید آن را ارائه نمایند و کارت ملی پدر یا مادر را نیز تحویل دفترخانه دهند و در مورد زوجینی که کمتر از ۱۵سال دارند نیز کارت ملی پدر یا مادر جهت درج کد پستی محل سکونت باید تحویل دفترخانه شود .
 • دو برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه های عروس و داماد (مجموعا ۴ برگ) .
 1. در صورتی که عروس یا داماد و یا هر دو ، نسبت به ازدواج دوم اقدام می کنند ، فتوکپی صفحه دوم شناسنامه آن ها نیز دریافت می گردد .
 2. برای ثبت ازدواج دوم ، مدارکی مانند ؛ طلاق نامه رسمی  زوجین یا  گواهی فوت همسر قبلی ، باید به دفترخانه ، ارائه شود .
 • دو قطعه عکس از عروس و دو قطعه از داماد (مجموعا ۴ قطعه) .
 • یک برگ کپی پشت و رو از کارت ملی عروس و یک برگ کپی پشت و رو از کارت ملی داماد (مجموعا ۲ برگ) .
 • اصل شناسنامه پدر عروس .
 1. در ازدواج اول هر دختری ، اجازه پدر و  حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه ، حتما لازم است .
 2. شناسنامه پدر عروس به این دلیل خواسته می شود تا نسبت به زنده بودن او ، اطمینان حاصل شود .
 3. در صورتی که پدر عروس ، از دنیا رفته باشد ، فتوکپی گواهی فوت وی که از سوی سازمان ثبت احوال شهر محل سکونت وی صادر شده باشد دریافت می شود . لذا در صورتی که جد پدری دختر زنده و در قید حیات است باید جد به همراه شناسنامه برای رضایت دادن و امضا ذیل اوراق و اسناد درموقع عقد حضور یابد .
 4. در صورتی که پدر دختر ، مخالف ازدواج وی باشد ، او باید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای “اجازه ازدواج” نموده و سپس آن را به “دفترخانه” ارائه نماید .
 5. در صورتی که پدر دختر ، دارای آدرس مشخص نبوده یا به هر علت دیگری ، حضورش در جلسه عقد ممکن نباشد ، باید “اجازه ازدواج” از دادگاه گرفته شده و به دفترخانه ، تحویل گردد .
 6. اگر پدر دختر زندانی باشد ، لازم است با اجازه دادگاه و هماهنگی های  قبلی ، منشی دفترخانه ، به زندان رفته و از وی ، امضاء بگیرد .
 • داشتن جواب آزمایشگاه شامل آزمایش های تالاسمی ، عدم اعتیاد ، تزریق واکسن و … ، و تحویل آن به منشی .
 1. پاسخ آزمایشگاه های خصوصی ، برای دفاتر ثبت رسمی ازدواج ، اعتبار ندارد .
 2. پاسخ آزمایشگاه های دولتی یک شهر مانند مشهد ، تهران و … برای دفترخانه رسمی ازدواج شهر دیگر ، معتبر نیست . مگر آن که خود دفترخانه محل ثبت ازدواج ، عروس و داماد را برای آزمایش به آنجا ، معرفی کرده و جوابش را بخواهد .
 • در روز ثبت عقد ، اصل شناسنامه عروس و داماد ، باید به منشی دفترخانه تحویل گردد . در غیر این صورت ، منشی و سردفتر ، حق ثبت آن را ندارد .
 • پرداخت هزینه ثبت ازدواج .
 • در صورتی که پسر یا دختر یا هر دو ، به سن قانونی نرسیده باشند ، حتما باید برای آن ها از دادگاه ، “گواهی رشد” گرفته شده و به دفترخانه ، تحویل گردد .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .