آتلیه و استودیو عکاسی سیما فیلم

نام مدیریت : جناب آقای علیرضا یزدانی.
شماره تماس : 03353523123.
شماره همراه 09132119051.
آدرس : اصفهان زازران – بلوار امام آتلیه و استودیو عکاسی سیما فیلم.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.