آژانس کرایه اتومبیل سی گل

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32669093-031 و 32675625-031.
شماره همراه : 09133018465 و 09131155817.
آدرس : اصفهان، هشت بهشت شرقی، مقابل شاه زید، آژانس کرایه اتومبیل سی گل.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.