تالار شب نشین

تالار شب نشین

نام مدیریت : ندارد.
شماره تماس : 03113676946 و 03113677939 و 03113677956.
شماره همراه : ندارد.
آدرس : اصفهان بلوار آتشگاه – بعد از کوه آتشگاه تالار شب نشین.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.