دی جی راد

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09381374987 و 09136450234.  
آدرس : اصفهان، دی جی راد.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.