دی جی علی هندی

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09036397434 و 09036397434.
آدرس : اصفهان،خیابان 22 بهمن،انتهای علامه امینی،خیابان شهید سلمانی، دی جی علی هندی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.