دی جی

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09387760109.
آدرس : اصفهان ، دروازه تهران، دی جی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.