دی جی

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09362921045.  
آدرس : اصفهان ، ملک شهر، دی جی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.