سالن زیبایی آفتاب شرق

نام مدیریت : سرکار خانم حاجیان.
شماره تماس : 4406467-0313.
شماره همراه : 09133279343.
آدرس : اصفهان خ جابرانصاری – فرعی ابونعیم شمالی – جنب تاکسی تلفنی شایان، سالن زیبایی آفتاب شرق.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.