سالن زیبایی اتیک

نام مدیریت : سرکار خانم سوسن اغاجری.
شماره تماس : 6815634-0313.
شماره همراه : 09131023219.
آدرس : اصفهان بهارستان – خیابان فرشته – روبروی مجتمع فرشته – پلاک 6، سالن زیبایی اتیک.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.