سالن زیبایی المیرا برودنی

نام مدیریت : سرکار خانم المیرا برودنی.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان،خیابان خاقانی،جنب سوپرمارکت پارسیان،پلاک 275، سالن زیبایی المیرا برودنی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.