سالن زیبایی بهار

نام مدیریت : سرکار خانم سهیلیان.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09132669406.
آدرس : اصفهان خیابان سروش – کوچه 22 بهمن – جنب بستنی مخصوص، سالن زیبایی بهار.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.