سالن زیبایی بهشت عروس (هلنا سابق)

نام مدیریت : سرکار خانم مرکزی.
شماره تماس : 6252204-0313.
شماره همراه 09131250971.
آدرس : اصفهان خیابان خاقانی – جنب بانک سپه سالن زیبایی بهشت عروس (هلنا سابق).
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.