سالن زیبایی تقدیس

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09131698104.
آدرس : اصفهان-خیابان دقیقی، سالن زیبایی تقدیس.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.