سالن زیبایی تکتا

نام مدیریت : سرکار خانم سوسن صانعی.
شماره تماس : 6826652-0313.
شماره همراه : 09371697150.
آدرس : اصفهان بهارستان – خ فروردین – نبش ایثار شمالی – مجتمع محتشم کاشانی سالن زیبایی تکتا.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.