سالن زیبایی حوری

نام مدیریت : جناب نام آور.
شماره تماس : 36635727-031.
شماره همراه : 09132378741.
آدرس : اصفهان دروازه شیراز-کوچه شهید نوریان سالن زیبایی حوری.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.