سالن زیبایی خورشید (پارادیس سابق)

نام مدیریت : سرکار خانم نگین ایزدی.
شماره تماس : 6824925-0313.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان بهارستان – خ ولیصر جنوبی – ابتدای گذر رحمت – جنب درمانگاه، سالن زیبایی خورشید (پارادیس سابق).
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.