سالن زیبایی رکسانا

نام مدیریت : سرکار خانم فهیمه زمانی.
شماره تماس : 6641733-0313.
شماره همراه : 09131193281.
آدرس : اصفهان فلکه فیض – اپادانا اول – جنب قالی سلیمان – پلاک 121، سالن زیبایی رکسانا.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.