سالن زیبایی سرمه شهر

نام مدیریت : سرکار خانم سیف علی.
شماره تماس : 4251292-0313.
شماره همراه : 09131098123.
آدرس : اصفهان ملک شهر – خ مفتح – ابتدای 16 متری ناصرخسرو – سمت راست، سالن زیبایی سرمه شهر.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.