سالن زیبایی شقایق

نام مدیریت : سرکار خانم سلیمانی.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه 09139662278.
آدرس : اصفهان خیابان آتشگاه – خیابان نبوی منش – کوچه 121، سالن زیبایی شقایق.
وب سایت : نامشخص.
ایمیل : نامشخص.