سالن زیبایی عروسک شیشه ای

نام مدیریت : سرکار خانم پویانفر.
شماره تماس : 36100969-031.
شماره همراه : 09138285587.
آدرس : اصفهان بهارستان – خ الفت شرقی – ابتدای خ طیب سالن زیبایی عروسک شیشه ای.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.