سالن زیبایی فرشته

نام مدیریت : سرکار خانم چراغی.
شماره تماس : 6692911-031 و 6692912-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان خ شیخ صدوق جنوبی – روبروی خ پرواز – ساختمان روناک – طبقه 4- واحد شمالی، سالن زیبایی فرشته.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.