سالن زیبایی قصر عروس

نام مدیریت : سرکار خانم سمیه سلحشوری.
شماره تماس : 6823469-0313.
شماره همراه 09136029006.
آدرس : اصفهان بهارستان – خیابان ولیعصر جنوبی – بعد از داروخانه صنعتی زاده سالن زیبایی قصر عروس.
وب سایت : نامشخص.
ایمیل : نامشخص.