سالن زیبایی نادره

نام مدیریت : سرکار خانم نادره شیرانی.
شماره تماس : 32642206-031.  
شماره همراه : 09133274044.
آدرس : اصفهان-خیابان مشتاق دوم-کوچه بهشت-جنب مرکز ناباروری-انتهای کوچه سمت راست-فرعی 9-پلاک 25، سالن زیبایی نادره.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.