سالن زیبایی نازلی

نام مدیریت : سرکار خانم کاظمی.
شماره تماس : 37781889-031.
شماره همراه : 09132267940.
آدرس : اصفهان-سه راه سیمین-شهرک ولی عصر-اول خیابان بانو علویه همایونی، سالن زیبایی نازلی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.