سالن زیبایی نگین

نام مدیریت : سرکار خانم یاوری.
شماره تماس : 03136510561 و 03136504185.
شماره همراه : 09138705171.
آدرس : اصفهان سپاهان شهر – بلوارغدیر – مجتمع عقیق 8 – جنب آتایار سالن زیبایی نگین.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.